Eutanazja i aborcja w Hiszpanii. Podjęto dwie kontrowersyjne decyzje

Eutanazja i aborcja w Hiszpanii. Podjęto dwie kontrowersyjne decyzje

Dodano: 
Flaga Hiszpanii, zdjęcie ilustracyjne
Flaga Hiszpanii, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP/EPA / Mariscal
Hiszpański rząd proponuje rozszerzenie eutanazji na osoby chore psychicznie, a Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nieletni w wieku powyżej 16 lat mogą dokonać aborcji bez wiedzy rodziców.

Jak podaje dziennik "Diario Médico", hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia zamierza zmodyfikować "Podręcznik dobrych praktyk w zakresie eutanazji”, tak aby uwzględnić choroby psychiczne jako przesłankę dla możliwości wykonania tej procedury.

W projekcie zmian wskazano, że ustawa regulująca dostępność do eutanazji nie będzie wykluczać "choroby psychicznej", zezwalając "osobom doświadczającym nieznośnego cierpienia z powodu obecności choroby psychicznej na zwrócenie się o pomoc na równych zasadach z tymi, których cierpienie wynika z choroby ciała”.

W efekcie zmian hiszpańskie prawodawstwo dopuszczałoby eutanazję osób z autyzmem, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), schizofrenią lub chorobą afektywną dwubiegunową.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Możliwa nowelizacja przepisów dotyczących eutanazji to niejedyne zmiany, które środowiska katolickie określają jako "rozwijanie się kultury śmierci" w Hiszpanii. Trybunał Konstytucyjny podtrzymał przepis niedawno uchwalonej ustawy, który pozwala nieletnim w wieku od 16 lat na aborcję bez wiedzy i zgody rodziców.

Ta zmiana prawa, oprócz umożliwienia nieletnim podejmowania tak istotnej decyzji bez udziału ich rodziców lub opiekunów prawnych, wprowadza także inne środki przeciwko życiu.

Z przepisów dotychczasowej ustawy usunięto trzydniowy okres oczekiwania na aborcję oraz obowiązek udzielenia przez lekarza pełnych informacji, które mogły obejmować badania USG, metody alternatywne dla aborcji oraz ryzyko związane z tym zabiegiem.

Co więcej, zmiany w prawie, podtrzymane obecnie przez Trybunał Konstytucyjny, nakładają obowiązek wykreślenia aborcji z historii choroby pacjenta po pięciu latach.

Podtrzymaniu przepisów aborcyjnych sprzeciwia się partia VOX. Zdaniem ugrupowania to "decyzja sprzeczna z wartością życia ludzkiego”, która tworzy "konfigurację społeczeństwa pozbawionego kultury życia" i stanowi "kolejny atak na rodzinę, władzę rodzicielską oraz obowiązki i prawa rodziców".

Czytaj też:
Pierwsza taka sytuacja: Gigantyczna kara za odmowę aborcji
Czytaj też:
Arcybiskup: Nauki Chrystusa są dla wielu przeszkodą

Źródło: Diario Médico
Czytaj także