Nie tylko bicie i wyzwiska. Twój głos jest kluczem w walce z przemocą!
Artykuł sponsorowany

Nie tylko bicie i wyzwiska. Twój głos jest kluczem w walce z przemocą!

Dodano: 
Stop przemocy wobec dzieci
Stop przemocy wobec dzieci Źródło: Fundusz Sprawiedliwości
Przemoc niejedno ma imię i może przybierać różne formy – nie tylko fizyczną, ale też emocjonalną, seksualną, cyberprzemoc czy bullying. Uświadamianie społeczeństwa na ten temat oraz wzmocnienie ochrony dzieci były głównym tematem konferencji pt. „Twój głos jest kluczem w walce z przemocą” zorganizowanej wspólnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości i UNICEF.

Nie ma zgody na przemoc w jakiejkolwiek formie. Każde dziecko zasługuje na szczęśliwe i beztroskie dzieciństwo, pełne miłości, szacunku i wsparcia. To obraz płynący z najnowszej kampanii społecznej Ministerstwa Sprawiedliwości i biura UNICEF, której głównym celem jest zwalczanie wszelkich form przemocy wobec najmłodszych.

Kampania STOP Przemocy

Hasło kampanii „Twój głos jest kluczem w walce z przemocą” ma na celu nie tylko uświadomienie społeczeństwa na temat problemu przemocy, ale także pomaga zidentyfikować jej różne formy, w tym przemoc fizyczną, emocjonalną, seksualną, cyberprzemoc i bullying. Osoby doświadczające przemocy domowej oraz świadkowie takich zdarzeń powinni niezwłocznie reagować i poszukiwać pomocy, a zadaniem instytucji państwowych jest ułatwienie dostępu do różnych form wsparcia. Kampania jest kierowana m.in. do dzieci, które doświadczają przemocy, ale również do świadków, rodziców i nauczycieli.

Kreatywna koncepcja kampanii obrazuje przemoc jako monstrum, które tłamsi dzieci, a ich głos jest przedstawiany jako klucz, który może to monstrum pokonać. Podkreślono też znaczenie aktywności świadków przemocy, dodając drugie hasło, skierowane bezpośrednio do nich: „Jesteś kluczową osobą w walce z przemocą”. Dzieci doświadczające przemocy i jej świadkowie otrzymują symboliczny klucz, który ma pomóc im zabrać głos bez poczucia zagrożenia. Dzięki temu potwór znika, a każdy, kto znajdzie siłę, by opowiedzieć o przemocy, staje się kluczową postacią w walce z nią.

Realna pomoc

Reagowanie na przemoc jest najistotniejszym i jednym z najważniejszych momentów w całym procesie. Nasza reakcja może zapobiec tragedii i realnie przyczynić się do poprawy życia osobom pokrzywdzonym. Zwracajmy uwagę na nasze otoczenie – kolegów ze szkoły, znajomych. Gdy widzimy, że komuś dzieje się krzywda, powinniśmy reagować natychmiast. Naszą czujność powinna wzbudzić każda zmiana zachowania, uciekanie od kontaktu, izolowanie się od znajomych. Słyszysz krzyki i płacz za ścianą? To wołanie o pomoc! Nie udawaj, że ich nie ma, bo właśnie ta decyzja może zdecydować o czyimś bezpieczeństwie.

Realną pomocą dla ofiar przemocy jest ustawa antyprzemocowa z 2020 r., która stała się punktem zwrotnym. Dzięki przepisom wprowadzającym nakaz sprawcy przemocy do natychmiastowego opuszczenia mieszkania, ocalano przed przemocą kilkanaście tysięcy rodzin.

Stop przemocy wobec dzieci

Fundusz Sprawiedliwości pomaga osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy nie bój się prosić o pomoc. Każde dziecko zasługuje na szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo, a każdy dorosły na spokojne i bezpieczne życie. Każdy pokrzywdzony przestępstwem, świadek oraz osoba im najbliższa może skorzystać z bezpłatnej pomocy w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Jest ona udzielana w Lokalnych Punktach i Okręgowych Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, których na terenie całej Polski jest 305. Pomoc realizowana jest przez specjalistów, którzy pomogą rozwiązać nawet najtrudniejsze sprawy – są wśród nich m.in. prawnicy, psychologowie, psychoterapeuci i psychiatrzy, doświadczeni także w pracy z dziećmi i młodzieżą. Placówkę blisko miejsca zamieszkania można znaleźć na tutaj.

Do dyspozycji poszkodowanych jest także Całodobowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem (222 309 900), adres e-mail: [email protected] oraz specjalny czat online.

Nie bądź obojętny, reaguj na przemoc!
Nie bój się prosić o wsparcie!

Źródło: Fundusz Sprawiedliwości
Czytaj także