Konferencja "Rola osób pochodzenia polskiego zamieszkałych poza granicami kraju w ochronie dobrego imienia Polski i Polaków"
Artykuł sponsorowany

Konferencja "Rola osób pochodzenia polskiego zamieszkałych poza granicami kraju w ochronie dobrego imienia Polski i Polaków"

Dodano: 
Plakat Konferencji „Rola osób pochodzenia polskiego zamieszkałych poza granicami kraju w ochronie dobrego  imienia Polski i Polaków”
Plakat Konferencji „Rola osób pochodzenia polskiego zamieszkałych poza granicami kraju w ochronie dobrego imienia Polski i Polaków” 
Stowarzyszenie Republika Polonia 3 września 2021 w godzinach od  09:00 – 17:00 w hotelu Sofitel, przy ul. Królewskiej 11 w Warszawie organizuje międzynarodową konferencję polonijną „Rola osób pochodzenia polskiego zamieszkałych poza granicami kraju w ochronie dobrego imienia Polski i Polaków”.

Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie „Republika Polonia”, które skupia patriotyczne środowiska Polaków zamieszkałych na całym świecie. Jest ona realizowana przy wsparciu ze środków Kancelarii Premiera Rady Ministrów w ramach konkursu Polacy i Polonia za Granicą 2021. Jest też częścią międzynarodowego projektu jedności Polonii realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.

W obliczu globalnej wojny informacyjnej i fałszowania historii na szkodę Polski, Polaków i osób polskiego pochodzenia przez wrogie państwa i diaspory oraz organizacje o zasięgu międzynarodowym, osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe poza granicami kraju stają na pierwszej linii antypolskiego frontu. Ich gruntowna znajomość polityki, gospodarki, społeczeństwa, kultury i języka kraju zamieszkania stanowi potencjalnie bezcenny oręż Rzeczypospolitej w walce o prawdę, godność i prestiż, oraz podstawowe polskie interesy.

Niestety, ten bezcenny kapitał ludzki czeka nadal na uruchomienie swojego potencjału. Od lat obserwujemy bowiem wielu samotnych, rozproszonych po świecie rycerzy, toczących heroiczny, nierówny bój o prawdę historyczną i dobre imię Polski. Działają na własną rękę, poza wszelkimi strukturami, bez żadnego wsparcia, często pozostają nieznani w kraju ze względu na barierę językową. Konieczne jest więc dotarcie do takich osób, rozpoznanie ich kompetencji, udzielenie im odpowiedniego wsparcia oraz podjęcie próby skoordynowania ich działań dla wzmocnienia siły propolskiego przekazu za granicą.

W tym celu Stowarzyszenie „Republika Polonia”, które zrzesza polskie środowiska patriotyczne z całego świata, postanowiło zrealizować w dniach 3-5 września 2021 roku w Warszawie projekt obejmujący konferencję i warsztaty. W ramach tego projektu podjęta zostanie próba wymiany doświadczeń, ustalenia specyfiki poszczególnych regionów świata oraz identyfikacji kluczowych problemów w zakresie ochrony dobrego imienia Polski i Polaków. Celami strategicznymi projektu są integracja i aktywizacja propolskich środowisk na świecie.

Na konferencji w dniu 3 września głos zabiorą przedstawiciele polskich władz, parlamentu i europarlamentu, świata nauki oraz organizacji pozarządowych. Wystąpienia osób zamieszkałych poza granicami kraju przewidziane są w formie warsztatów, które odbędą się 4 i 5 września. W czasie warsztatów przedstawiona zostanie analiza stosowanych instrumentów ochrony dobrego imienia Polski i Polaków w krajach zamieszkania osób polskiego pochodzenia oraz ocena ich skuteczności.

W ramach warsztatów zostanie podjęta próba identyfikacji i opisania najskuteczniejszych praktyk. Zostanie też opracowany i opublikowany dokument końcowy, zawierający materiały pokonferencyjne oraz katalog rekomendowanych dobrych praktyk w zakresie ochrony dobrego imienia Polski i Polaków. Materiały te zostaną udostępnione na naszym portalu internetowym Republika Polonia oraz w mediach społecznościowych.

Program Konferencji SRP można zobaczyć pod adresem
Transmisji konferencji online dostępna pod adresem

Źródło: Stowarzyszenie Republika Polonia
Czytaj także