"Nowy Porządek Świata"
Współpraca partnerska

"Nowy Porządek Świata"

Dodano: 
„Nowy Porządek Świata”
„Nowy Porządek Świata”
Wszyscy, którzy interesują się historią świata, z głębokim przekonaniem mogą stwierdzić, że w dziejach ludzkości nic nie zaistniało bez przyczyny. Analizując zdarzenia mające głęboki wpływ na rzeczywistość – wojny, bitwy, rewolucje, powstawanie rozmaitych prądów myślowych, społecznych i kulturowych etc. – zawsze staramy się dociec, co było powodem danego zjawiska.

Ludzki umysł nie znosi nieświadomości i usiłuje postrzegać rzeczywistość jako ujętą w racjonalne ramy. Nie zawsze jednak rzecz, którą postrzegamy w jakiś sposób, faktycznie taką jest. Wielokrotnie na przestrzeni dziejów dało się zaobserwować prosty fakt: pewne teorie dotyczące wybranych elementów rzeczywistości okazywały się błędne, po czym zostawały zastępowane przez inne, lepiej tłumaczące zasady panujące światem. Musimy sobie jednak również zdać sprawę – a najnowsza historia ukazuje nam ową zasadę dość jasno – że w wielu przypadkach ludzkie postrzeganie otaczających nas zjawisk, a także ich przyczyn, było kształtowane przez różnorakie siły, pragnące zmusić ludzi do konkretnego postępowania. Mamy świadomość istnienia systemów totalitarnych, pragnących ukształtowania człowieka i świata według swoich własnych zamierzeń. Gdy potrafimy dostrzec zagrożenie, umiemy porozumieć się i przeciwstawić mu. Co jednak zrobić, gdy niebezpieczeństwo nie jest wcale takie oczywiste i dostrzeżenie go wymaga czujności, a w dodatku pewnym środowiskom zależy, by ludzie usiłujący dociec prawdy nie zdołali tego uczynić?

Wydawnictwo 3DOM przedstawia Państwu „Nowy Porządek Świata” pióra Deirdre Manifold. Autorka pragnie przedstawić Czytelnikowi wydarzenia, do jakich zakulisowo miało dochodzić przez ponad dwa stulecia i obraz, w jaki sposób kształtowały one naszą rzeczywistość. Kim są tajemniczy Illuminati i jaki mają wpływ na historię świata? Co było przyczyną narodzin dwudziestowiecznych ruchów totalitarnych? Kto stoi za decyzjami podejmowanymi przez światowe mocarstwa? Jaką rolę w dziele ochrony ludzkości przed złem odgrywa Kościół? Co spowodowało rozpad tradycyjnego społeczeństwa i dewaluację odwiecznych norm moralnych?

Książka dostępna jest na stronie Wydawnictwa

Źródło: Wydawnictwo 3DOM
 0
Czytaj także