Prezentacja raportu pt. Atomowa Dyplomacja

Prezentacja raportu pt. Atomowa Dyplomacja

Dodano: 
Prezentacja raportu pt. Atomowa Dyplomacja
Prezentacja raportu pt. Atomowa Dyplomacja
W ubiegły wtorek, 8.11, w Szkole Głównej Handlowej miała miejsce prezentacja raportu pt. Atomowa Dyplomacja. Raport powstał w ramach projektu Atomowa Dyplomacja organizowanego przez Instytut Dyplomacji Gospodarczej we współpracy z partnerami- SKN Energetyki oraz Spraw Zagranicznych SGH.

Został on przygotowany przez zespół pod przewodnictwem dr Aleksandra Olecha oraz mgr Natalii Matiaszczyk. Raport jest dostępny pod linkiem, zaś osoby nieobecne zachęcamy do zapoznania się z prezentacją raportu przez dr Olecha oraz mgr Matiaszczyk dzięki nagraniu dostępnemu przez link FB.

Bezpieczeństwo ekonomiczne, zielona transformacja, suwerenność Polski – to hasła, wokół których skupiała się debata ekspercka podsumowująca raport.

Czy, kiedy i w jaki sposób ziszczą się plany co do budowy elektrowni atomowej w Polsce? Pięciu ekspertów z różnych środowisk dyskutowało na temat perspektywy polskiej transformacji energetycznej, odpowiadając na te i wiele innych pytań.

Elektrownie jądrowe, jeżeli miałyby powstać, powinny powstać 10 lat temu – mówił dr Krzysztof M. Księżopolski, przedstawiciel Szkoły Głównej Handlowej. My, doświadczenia w Polsce, w tak skomplikowanym projekcie nie mamy – dodał. Przedsięwzięcie budowy elektrowni atomowej w Polsce wiąże się bowiem z wyzwaniami na wielu płaszczyznach: od skali wydatków, przez jakość technologii, aż po wykształcenie potrzebnej kadry inżynierskiej. Ponadto sam wybór dostawców, a więc głównego zagranicznego partnera, wiąże się z wysokim ryzykiem politycznym. Dlatego tak ważne są względy dyplomatyczne, strategiczne.

Aktualnie pilnym wyzwaniem dla Polski jest kryzys energetyczny i rosnące ceny energii, z którymi mamy do czynienia już od końca 2020 roku. Wybuch wojny na Ukrainie jedynie spotęgował to zjawisko – zauważa dyrektor Forum Energii ZPP, Dominika Taranko. Zwraca przy tym uwagę na skutki, jakie kryzys energetyczny wywołuje w polskim sektorze prywatnym. Istotnie, większość przedsiębiorstw otwarcie sygnalizuje dziś, że ceny gazu mogą stanowić istotną trudność w ich działalności i stać się przy tym ważnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej na rynku. Ważne są zatem nie tylko koszty energii jako takiej, ale także stabilność jej dostaw i względna niezmienność ceny w czasie – koszty muszą być przewidywalne na tyle, by dało się zaplanować działalność. Zaś obecnie, w dobie dekarbonizacji, włączenie krajowego atomu do miksu energetycznego pozwoliłoby nie tylko zapewnić względną stabilność cen, lecz również sprostać europejskim założeniom w kierunku zerowej emisji – wynika ze słów przedstawicielki Forum Energii ZPP.

Jednak na pytanie, czy gruntowna przebudowa polskiego systemu energetycznego jest możliwa w – krótszym niż zapowiadany – czasie, ekspert Fundacji Republikańskiej i reprezentant spółki KGHM, Kamil Orzeł, odpowiada przecząco. Zaznacza, że nadmierny pośpiech nie jest wskazany, gdyż wiązałby się z obraniem drogi na skróty. Obecna strategia KGHM-u opiera się natomiast na realizmie, zakładając, że przy wsparciu amerykańskich partnerów, budowa reaktorów typu SMR zostanie sfinalizowana już przed końcem dekady. Termin ten jest jak najbardziej osiągalny – potwierdza przedstawiciel państwowej spółki. Zapewnia przy tym, że idea SMR-ów ma szansę sprawdzić się zwłaszcza dla tzw. przemysłu energochłonnego, który generuje ok. 5 proc. krajowego PKB przy równoczesnym pochłanianiu ok. 1/4 energii zużywanej w Polsce.

Czy nasze opóźnienie na tle innych państw europejskich w sferze energetyki jądrowej może być zaletą? Dr inż. Przemysław Żydaka z „Sotis Advisors” podkreśla, że może stanowić mimo wszystko światełko w tunelu i szansę dla Polski, która dzięki temu skorzysta z najnowszych rozwiązań technologicznych. Wszystkie wnioski czerpane z działalności elektrowni jądrowych na całym świecie są uwzględniane w kolejnych projektach – mówi Przemysław Żydak.- Możemy więc liczyć na zaimplementowanie wszystkich najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej, jakie są na świecie – zauważa. Podkreśla przy tym konieczność zapewnienia odpowiedniego dozoru jądrowego i potrzebę budowania kompetencji, kształcenia wykwalifikowanych kadr gotowych sprostać temu przedsięwzięciu.

Innym, równie ważnym wyzwaniem towarzyszącym atomowej transformacji jest społeczne poparcie dla takiego projektu. Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska, naczelnik Krzysztof Szymański zapewnia o powodzeniu w tej kwestii, mówiąc o zwiększającej się aprobacie Polaków dla energetyki atomowej na przestrzeni ostatnich lat, co ma swoje odzwierciedlenie także w polityce i na rynkach finansowych. Poza kampanią społeczną, trzeba jednak działać na wielu frontach: potrzebujemy także zasobów ludzkich, infrastruktury transportowej – lądowej i morskiej – koniecznej do przewozu materiałów podczas budowy elektrowni. To tylko nieliczne z wyzwań, które stoją przed Polską w trzeciej dekadzie XXI wieku- podkreślał.

Całość debaty eksperckiej można znaleźć dzięki poniższemu linkowi FB

Konferencja ta jest częścią projektu Atomowa Dyplomacja, w ramach którego Instytut Dyplomacji Gospodarczej prowadzi webinary, spotkania edukacyjne dla uczniów szkół średnich oraz publikuje serię artykułów i analiz. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami na naszej stronie na Facebooku bądź bezpośrednio na stronie.

Całe wydarzenie było tłumaczone symultanicznie na polski język migowy przez tłumaczy z Polskiego Związku Głuchych.

Realizacja projektu była możliwa dzięki finansowaniu przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Źródło: Instytut Dyplomacji Gospodarczej
 0
Czytaj także