Pekao Leasing ma umowę z Bankiem Rozwoju Rady Europy. Sfinansuje na konkurencyjnych warunkach rozwój polskich MŚP
Artykuł sponsorowany

Pekao Leasing ma umowę z Bankiem Rozwoju Rady Europy. Sfinansuje na konkurencyjnych warunkach rozwój polskich MŚP

Dodano: 
Bank Pekao
Bank Pekao Źródło: Materiały prasowe
Pekao Leasing, spółka leasingowa z grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. podpisała z Bankiem Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank - CEB) umowę kredytową o wartości 100 mln euro. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na finansowanie – w formie leasingu na konkurencyjnych warunkach – inwestycji i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

To kolejna tego rodzaju umowa podpisana przez Pekao Leasing i CEB. W ramach trwającej od 2015 r. współpracy CEB i Pekao Leasing podpisały cztery umowy na łącznie 400 mln euro.

Głównym celem podpisanej teraz umowy jest tworzenie i zachowanie opłacalnych z ekonomicznego punktu widzenia miejsc pracy w polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania rozwoju i inwestycji na preferencyjnych warunkach.

„Grupa Pekao aktywnie wspiera małe i średnie firmy, między innymi poprzez realizację projektów z międzynarodowymi instytucjami, takimi jak Bank Rozwoju Rady Europy czy Europejski Bank Inwestycyjny. Dzięki nowej umowie z CEB możemy zaoferować klientom po raz kolejny preferencyjne warunki finansowania. Jest ona też dowodem świetnej współpracy i wzajemnego zaufania obydwu instytucji” – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Pekao odpowiedzialna za Pion MŚP.

Dwa miliony małych, średnich i mikrofirm tworzą ponad połowę polskiego PKB oraz zatrudniają dwie trzecie pracujących w kraju osób. Jednocześnie przedsiębiorcy ci często borykają się z trudnościami w dostępie do zewnętrznego finansowania. Inicjatywa CEB i Pekao Leasing odpowiada na te ograniczenia.

„Chcemy wykorzystać możliwości jakie daje współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i dać pozytywny impuls do dalszego rozwoju sektora MŚP oferując tańszy leasing przedsiębiorcom, którzy zwiększają zatrudnienie i tym samym pobudzają stan całej polskiej gospodarki” – powiedziała po podpisaniu umowy Marta Wolańska, prezes Pekao Leasing.

CEB od wielu lat ułatwia dostęp do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w państwach członkowskich Rady Europy. Instytucja ma 41 krajów członkowskich. A inwestycje finansuje w 22 krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. W ubiegłym roku minęła 20. rocznica przystąpienia Polski do CEB.

Gubernator CEB Rolf Wenzel wyraził zadowolenie z umowy. – Jestemzadowolony z naszej istniejącej, wyśmienitej współpracy z Grupą Pekao, kluczowym partnerem CEB w regionie Europy Środkowej, dzięki której zapewniamy wsparcie finansowe polskim mikro, małym i średnim przedsiębiorcom – powiedział.

„Bardzo cenimy sobie wieloletnią współpracę z Bankiem Rozwoju Rady Europy. To dla nas nie tylko prestiż, ale także możliwość znaczącego wzmacniania polskiej gospodarki. Wspólnie z CEB wywieramy realny wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, ułatwiając im dostęp do kapitału i tworzenie miejsc pracy” – dodał Tomasz Styczyński, wiceprezes Pekao odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej.

Council of Europe Development Bank CEB (Bank Rozwoju Rady Europy) został powołany w 1956 r. i jest jednym z głównych instrumentów europejskiej polityki solidarności, realizując cele społeczne poprzez udostępnianie swoich zasobów. Bank udziela kredytów swoim krajom członkowskim oraz instytucjom finansowym i samorządom terytorialnym w krajach członkowskim na finansowanie projektów wzmacniających spójność społeczną, zgodnie ze swoim aktem założycielskim.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce ze 197 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 28 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację
w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Pekao Leasing Sp. z o.o., założona w 2001r., według rankingów jest jedną z wiodących firm leasingowych w Polsce. W ramach struktury posiada 28 oddziałów na terenie całej Polski. Spółka należąca do Grupy Pekao, 2018 rok zakończyła z przeszło 47 mln zł zysku netto. To o 36,7 proc. więcej niż w roku poprzednim. W tym samym roku aktywa spółki wzrosły o 25 proc. do poziomu 5,9 mld zł. Pekao Leasing w 2019 roku zakłada dalszy dynamiczny wzrost nowej sprzedaży.

Źródło: Bank Pekao S.A.
Czytaj także