Bankowość korporacyjna Pekao S.A. w III kw.: kilkunastoprocentowa dynamika w kredytach i najwyższy zysk brutto w sektorze
Artykuł sponsorowany

Bankowość korporacyjna Pekao S.A. w III kw.: kilkunastoprocentowa dynamika w kredytach i najwyższy zysk brutto w sektorze

Dodano: 
Bank Pekao
Bank Pekao Źródło:Materiały prasowe
Trzeci kwartał 2019 roku był udany dla bankowości korporacyjnej Banku Pekao. Wzrost akcji kredytowej wśród kluczowych klientów wyniósł 14 proc. Portfel kredytów zwiększył się do prawie 79 mld zł, a zadłużenie nowo pozyskanych klientów korporacyjnych na koniec września wyniosło 2,6 mld zł. Pekao brało udział w największych transakcjach. Po raz kolejny miało najwyższy zysk brutto w bankowości korporacyjnej w Polsce.

„Pomimo zbudowanej przez lata ogromnej bazy klientów udaje nam się ją stale zwiększać i umacniać pozycję lidera w bankowości korporacyjnej w Polsce. Myślę, że naszą przewagą jest kompleksowa oferta dla firm, umiejętność obsługi złożonych projektów, doradztwo transakcyjne, leasing i faktoring oraz bliskie relacje z klientami. Warto też wymienić wysokie kompetencje naszych pracowników oraz silną bazę kapitałową banku” – mówi Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący działalność Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Udział w największych transakcjach w Polsce

Wartość kredytów korporacyjnych Pekao łącznie z nieskarbowymi papierami wartościowymi na koniec września br. wyniosła 78,7 mld zł i była wyższa o prawie 5 mld zł niż rok wcześniej. To zasługa wzrostów w segmencie średnich przedsiębiorstw, należnościach leasingowych oraz udziału
w finansowaniu największych transakcji i przedsięwzięć.

W III kwartale 2019 roku Bank Pekao współorganizował m.in. zwiększenie finansowania dla sieci sklepów Żabka o kwotę 1,8 mld zł czy refinansowanie zadłużenia Grupy Lotos na 500 mln USD. Ponadto, udzielił kredytu inwestycyjnego dla spółki LPP na 290 mln zł oraz dla firmy Holmsett Investments (hotele Westin) na 41 mln euro.

Bank aktywnie finansuje nieruchomości komercyjne. Od lipca do września wartość nowych umów w tym obszarze sięgnęła 844 mln zł, na co złożyły się kredyt na budowę parku logistycznego oraz finansowanie budynków biurowych w Krakowie i Warszawie.

Lider na rynku obligacji korporacyjnych

Pekao pozostaje liderem rynku średnioterminowych emisji obligacji przedsiębiorstw w Polsce z 36-proc. udziałem w rynku za trzy kwartały 2019 roku. Przez 9 miesięcy przeprowadziło emisje obligacji papierów dłużnych dla przedsiębiorstw, banków i samorządów na kwotę 12,3 mld zł. Ogółem udział Pekao w obszarze organizacji i obsługi nieskarbowych papierów dłużnych w Polsce to 20 proc.

Dynamiczne wzrosty w leasingu i faktoringu

Kompleksowa oferta Pekao w faktoringu i leasingu oraz zmiany w tych obszarach grupy kapitałowej, przekładają się na wzrosty sprzedaży. W ciągu trzech kwartałów 2019 roku Pekao Leasing zawarł 12,1 tys. nowych umów, o 32 proc. więcej r/r, a wartość aktywów oddanych w leasing była wyższa o 55 proc. i wyniosła 3,1 mld zł. Z kolei spółka Pekao Faktoring zajęła 1. miejsce w obrotach na polskim rynku faktoringowym. Nabyła wierzytelności za 35,2 mld zł, o 121 proc. więcej r/r, rosnąc w tempie ponad trzykrotnie szybszym niż rynek. W okresie trzech kwartałów 2019 roku Pekao Faktoring zawarł ponad 200 nowych umów o rekordowej wartości 2,9 mld zł.

Bank Pekao wspiera aktywnie ekspansję międzynarodową polskich firm

Od początku 2019 roku Bank Pekao opracował kilkadziesiąt dedykowanych rozwiązań przy finansowaniu eksportu do ponad 40 krajów świata. W III kwartale udzielił wsparcia na ponad 70 mln zł, co przełożyło się na zabezpieczenie finansowania kontraktów o wartości przeszło 100 mln zł, realizowanych m.in. w takich krajach jak Białoruś czy Ukraina.

Korporacja 2.0.

Od roku w Pekao trwa całościowa transformacja bankowości korporacyjnej – projekt Korporacja 2.0. Oznacza ona mocną koncentrację na klientach, odseparowanie back office i działalności operacyjnej od pracy doradcy z klientem. To również m.in. nowy proces kredytowy - cyfrowy i uproszczony. Bank dąży do tego, aby zdecydowana większość procesów była zautomatyzowana, tak by klient mógł jak najszybciej otrzymać decyzję kredytową.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 28 mld zł. Posiadając drugą, co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje, co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Źródło: Bank Pekao S.A.
Czytaj także