Ważna informacja dla kredytobiorców. Znamy decyzję ws. stóp procentowych

Ważna informacja dla kredytobiorców. Znamy decyzję ws. stóp procentowych

Dodano: 
Banknoty, zdjęcie ilustracyjne
Banknoty, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pixabay
Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Kredytobiorcy mogą spodziewać się niższych rat.

W środę RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi 0,1 proc.

Z kolei stopa lombardowa wynosi od 29 maja 2020 r. 0,50 proc., stopa depozytowa – 0,0 proc., a stopa redyskonta weksli – 0,11 proc., stopa dyskontowa weksli – 0,12 proc. w skali rocznej – podano w komunikacie.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w 2020 roku – łącznie o 1,4 pkt proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej.

Interwencja NBP na rynku walutowym

RPP przekazała w oświadczeniu, że tempo ożywienia gospodarczego w Polsce będzie uzależnione m.in. od dalszego kształtowania się kursu złotego. W komunikacie po posiedzeniu Rady powtórzono także, że celem wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę, Narodowy Bank Polski może także stosować interwencje na rynku walutowym.

Jak poinformowano, NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

Dalszy wzrost inflacji

Według RPP, statystyczne efekty bazy dotyczące kształtowania się cen paliw, a także oczekiwany dalszy wzrost opłat za wywóz śmieci przyczynią się prawdopodobnie do dalszego wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach.

"Jednocześnie w miarę postępu procesu szczepień i stopniowego ograniczania skali pandemii wygasać będzie wpływ na inflację czynników podażowych podwyższających obecnie koszty działania firm. Ograniczająco na inflację będzie także oddziaływać niższa niż przed wybuchem pandemii presja płacowa" – podsumowano.

Czytaj też:
Polska z najniższym bezrobociem w całej UE

Źródło: ISBnews
Czytaj także