Sejm przyjął ustawę dot. odbudowy Pałacu Saskiego

Sejm przyjął ustawę dot. odbudowy Pałacu Saskiego

Dodano: 24
Sala plenarna Sejmu
Sala plenarna Sejmu / Źródło: PAP / Tomasz Gzell
Sejm przyjął ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, która zakłada ich odbudowę w ciągu 10 lat.

Za ustawą opowiedziało się w piątek 234 posłów, przeciw było 173, a 35 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie przyjęli kilka poprawek doprecyzowujących, w tym tę zakładającą że jednym z dziesięciu przedstawicieli w powołanej na mocy ustawy Radzie Odbudowy będzie przedstawiciel marszałka Sejmu (a nie jak wcześniej stanowił projekt – przedstawiciel Sejmu). W skład Rady wchodzić mają ponadto przedstawiciele prezydenta RP (1 osoba), prezesa Rady Ministrów (1 osoba), ministra właściwego do spraw dziedzictwa narodowego (dwie osoby), ministra obrony narodowej (1 osoba), prezydenta m. st. Warszawy (1 osoba), Generalnego Konserwatora Zabytków (1 osoba), Rady m.st. Warszawy (1 osoba).

Do zadań Rady należeć będzie opiniowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, opiniowanie projektu budowlanego, a także wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej. Rada ma wydawać opinie w terminie 30 dni od dnia przekazania jej stosowanych dokumentów.

Inicjatywa prezydenta Dudy

Projekt ustawy został skierowany do Sejmu przez prezydenta RP. Celem regulacji jest przywrócenie poza Pałacem Saskim, także gmachów stanowiących przed II wojną światową zachodnią pierzeję placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz północną pierzeję Placu Stanisława Małachowskiego w Warszawie, tj. gmachu Pałacu Brühla (Ossolińskich, Sandomierskiego) oraz trzech kamienic – dawnych nieruchomości warszawskich przy ulicy Królewskiej 6 (tzw. kamienicy Ludwika Malhome'a), Królewskiej 8 oraz Królewskiej 10/12 (tzw. kamienicy Lesslów lub Strasburgera).

– Z projektu ustawy wynika wprost, że odbudowane budynki mają być przeznaczone na potrzeby Kancelarii Senatu, kwestia ta była konsultowana m.in. kilka tygodni temu bezpośrednio przez pana prezydenta z panem marszałkiem Grodzkim. Te siedziby mają być przeznaczone na urząd wojewódzki i – co bardzo istotne, bo o to państwo posłowie również kilkakrotnie pytali – wprost z projektu ustawy wynika konieczność przeznaczania tych odbudowywanych pałaców na cele kulturalne i edukacyjne – tłumaczyła w trakcie sejmowej debaty sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka.

Jakie są koszty tej inwestycji?

Koszt przedsięwzięcia, którego celem jest odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz trzech kamienic przy ul. Królewskiej szacowany jest na blisko 2,45 mld zł w ciągu dziesięciu lat. Środki na ten cel mają pochodzić z budżetu państwa.

Inwestorem w przedsięwzięciu związanym z odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz trzech kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie będzie Skarb Państwa, który w celu przygotowania i realizacji inwestycji utworzy spółkę celową. Oświadczenie woli o utworzeniu spółki celowej i objęciu w niej udziałów złoży w imieniu Skarb Państwa minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Zarząd spółki ma składać się maksymalnie z trzech osób, a rada nadzorcza – z sześciu.

Czytaj też:
Karczewski: Pałac Saski do 2028 roku

Źródło: ISBnews
 24
Czytaj także