Rząd chce wzmocnienia nadzoru nad środkami ze Wspólnej Polityki Rolnej

Rząd chce wzmocnienia nadzoru nad środkami ze Wspólnej Polityki Rolnej

Dodano: 
Rolnictwo, zdjęcie ilustracyjne
Rolnictwo, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pixabay
Rząd chce przyjąć projekt zakładający zwiększenie efektywności nadzoru nad prawidłowością transakcji finansowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej planowane jest na III kw.

"Projektowana ustawa ma na celu zwiększenie efektywności nadzoru nad prawidłowością dokonywanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji w mechanizmach rynku wewnętrznego w ramach WPR. W szczególności projekt ustawy przenosi zadania realizowane dotychczas przez IJHARS, a dotyczące kwestii nie pozostających w związku z żywnością do innych służb kontrolnych (tzw. kontrole ex-post)" – czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Nowe zasady kontroli ex-post

Projektowana ustawa wprowadza zmianę w zakresie kompetencji organu do przeprowadzania kontroli ex-post, transakcji finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (m.in. płatności w ramach mechanizmów delegowanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR)).

Obecnie kontrole ex-post – z wyłączeniem kontroli refundacji wywozowych (realizowanych przez KAS) - przeprowadzają inspektorzy wojewódzkich inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Protokoły z przedmiotowych kontroli trafiają do KOWR celem wykorzystania ich ustaleń w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości finansowych w kontrolowanych transakcjach.

W wyniku projektowanej zmiany, kompetencja do przeprowadzania kontroli ex-post zostanie przyznana całościowo dyrektorom Izb Administracji Skarbowej.

Mniej uprawnień dla ministra rolnictwa

Projekt ustawy przewiduje również zniesienie kompetencji ministra rolnictwa i rozwoju wsi do przeprowadzania analizy ryzyka i opracowywania projektu rocznego programu kontroli ex-post zakłada przekazanie tych kompetencji do Krajowej Administracji Skarbowej, podano także.

Źródło: ISBnews
Czytaj także