Atomowa umowa. PGE i ZE PAK mają porozumienie ws. elektrowni jądrowej

Atomowa umowa. PGE i ZE PAK mają porozumienie ws. elektrowni jądrowej

Dodano: 
Elektrownia jądrowa, zdjęcie ilustracyjne
Elektrownia jądrowa, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
Polska Grupa Energetyczna zawarła z ZE PAK porozumienie wstępne dotyczące utworzenia wspólnej spółki celowej do projektu budowy elektrowni jądrowej na bazie koreańskiej technologii APR1400, podały spółki.

"W celu podjęcia bezpośredniej współpracy w sprawie projektu budowy elektrowni jądrowej na bazie koreańskiej technologii APR1400, strony zamierzają utworzyć wspólnie spółkę celową w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Koninie, która następnie nabędzie lub obejmie akcje w spółce mającej za zadanie realizację projektu budowy Elektrowni Jądrowej z potencjalnym udziałem partnera technologicznego" - czytamy w jednobrzmiących komunikatach obu spółek.

Porozumienie zawiera podsumowanie podstawowych warunków współpracy stron w zakresie wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu udział w realizacji inwestycji dotyczącej budowy elektrowni jądrowej, w tym określenie zasad ładu korporacyjnego i działalności spółki celowej oraz ograniczeń w zbywaniu akcji spółki celowej. Strony będą posiadać równą liczbę akcji w spółce celowej, a reguły korporacyjne będą oparte na zasadzie współkontroli, podano także.

Utworzenie spółki celowej uzależnione jest od uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Zamiarem stron jest niezwłoczne zgłoszenie zamiaru koncentracji, podkreślono.

Czego dotyczą plany?

"Jednocześnie strony planują, iż spółka celowa, w ramach kolejnego etapu współpracy, zrealizuje: (i) studium wykonalności, (ii) badania terenu oraz (iii) oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej" - czytamy dalej w komunikacie.

W październiku 2022 r. PGE i ZE PAK zawarły Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP) list intencyjny dotyczący współpracy w ramach strategicznego polsko-koreańskiego projektu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Grupa ZE PAK prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,45 mld zł w 2021 r.

Czytaj też:
Nowy ban dla Polski? Komisja Europejska czeka na głosowanie ws. wiatraków
Czytaj też:
Kierunki rozwoju energetyki odnawialnej

Źródło: ISBnews
Czytaj także