Kierunki rozwoju energetyki odnawialnej

Kierunki rozwoju energetyki odnawialnej

Dodano: 
Debata „Kierunki rozwoju energetyki odnawialnej”
Debata „Kierunki rozwoju energetyki odnawialnej”
W czwartek, 2 lutego, w Świetlicy Wolności w Warszawie odbyła się debata „Kierunki rozwoju energetyki odnawialnej”. Podczas spotkania poruszono wiele ważnych kwestii dotyczących rynku zielonej energii w Polsce.

W debacie udział wzięli: Mariusz Iskierski (Wiceprezes Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A.), Maciej Wośko (redaktor naczelny „Gazety Bankowej”), Michał Bruszewski (ekspert ds. bezpieczeństwa), Krzysztof Woźniak (sekretarz Rady Naukowej Polskiego Forum Klimatycznego) i Piotr Wrona (Polski Klub Ekologiczny Małopolska). Debatę poprowadził Robert Zawadzki (dziennikarz TV Trwam). Partnerem głównym debaty była spółka PGE Energia Odnawialna.

Wśród omówionych tematów znalazły się prognozy dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. W swojej wypowiedzi ten temat rozwinął Mariusz Iskierski: „Przyjęta obecnie strategia Grupy PGE obowiązuje do 2050 roku. Zakładamy, że w 2050 roku Grupa będzie posiadała jednostki wytwórcze zero- lub niskoemisyjne. Oznacza to całkowite odejście od węgla oraz emisyjnych jednostek. Oczywiście dojdzie do tego w sposób planowany i stopniowy. Dziś obowiązują programy: fotowoltaiczny – który zakłada do 2030 roku produkowanie 3000 MW w elektrowniach słonecznych i 1000 MW w elektrowniach wiatrowych na lądzie, oraz duży program, który zakłada wybudowanie elektrowni wiatrowych na morzu już z pierwszym 1000 MW w 2026 roku. Obecnie PGE Energia Odnawialna prowadzi te wszystkie inwestycje na lądzie. Na koniec bieżącego roku planujemy mieć w budowie więcej elektrowni fotowoltaicznych na terenie całego kraju – około 500 MW. Będą one w różnym stopniu zaawansowania – są to trwające i czynne budowy. Obecnie PGE Energia Odnawialna dysponuje największą liczbą farm wiatrowych na lądzie oraz ponad 30 elektrowniami wodnymi. Do regulacji sieci wykorzystuje się również elektrownie szczytowo-pompowe. I my, jako PGE Energia Odnawialna, dysponujemy takimi czterema elektrowniami. Są to Żarnowiec, Porąbka-Żar, Solina i Dychów”.

W trakcie debaty omówione zostały również inne zagadnienia, m.in. programy wspierające odnawialne źródła energii, jak na przykład Energia dla Wsi. Programy te wskazują kierunki, na jakich zależy państwu polskiemu w strategii energetycznej.

Maciej Wośko podkreślił: „Transformacja energetyczna wymaga finansowego wsparcia przez państwo. Koszty tej transformacji są potężne, więc nikt z nas – obywateli, w tym prosumentów – nie będzie w stanie ponieść ich samodzielnie. Stąd programy wspierające przechodzenie na odnawialne źródła energii, wykorzystanie zielonej energii zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w gospodarstwach rolnych – jak w przypadku programu Energia dla Wsi”.

Podczas debaty poruszono także zagadnienia związane z wpływem wojny na Ukrainie na sektor energetyczny, w tym na dostawy energii. „Podczas wojny bardzo dotkliwie doskwiera mieszkańcom Ukrainy właśnie brak energii. Poważnym problemem w zwykłej egzystencji jest na przykład brak światła. Wolontariusze z Polski wozili na Ukrainę świeczki, co pokazuje do jakiego poziomu – przez ataki wojskowe Rosji – zostało cofnięte życie codzienne Ukraińców. Natomiast jeśli chodzi o dostawy energii, to obecnie Ukraina jest również ratowana przez Polskę. Powstał hub, który ma zaopatrywać Ukrainę w agregaty. Ale mówimy też o odnawialnych źródłach energii. Kiedyś na Ukrainie działała największa elektrownia fotowoltaiczna w Europie. Niestety, podczas ataku rosyjscy żołnierze ją rozmontowali i ukradli. (…) Rosjanie specjalnie wzięli na cel sektor energetyczny Ukrainy. W połowie 2022 roku podawano, że 40% tego sektora zostało uszkodzone lub zniszczone przez Rosjan. Prawdopodobnie obecnie jest to poziom jeszcze wyższy. Atak na ukraińską energetykę stanowi cyniczne i ludobójcze działanie Kremla, zwłaszcza w okresie zimowym, żeby zwyciężyć Ukrainę głodem, chłodem i mrokiem” – powiedział podczas debaty Michał Bruszewski.

Wiceprezes PGE Energia Odnawialna Mariusz Iskierski dodał również: „Dziś należy pamiętać, że grupa PGE w swoim statucie ma wpisane jako pierwszy punkt zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jest to podstawowe zadanie PGE. Oznacza to, że jednostki wytwórcze, które korzystają chociażby z węgla – te działające i nowo budowane – muszą zabezpieczyć dla nas wszystkich energię elektryczną, byśmy mogli pracować i egzystować. Inwestycje w nowe jednostki również muszą być w najbliższych latach konsekwentnie realizowane, tak byśmy systematycznie mogli wprowadzać nowe elektrownie i zastępować miks energetyczny. Oczywiście dostosowując do tego również sieci elektroenergetyczne (…)”.

Podczas debaty omówiona została także niezależność energetyczna w obliczu wojny na Ukrainie. Z kolei Michał Bruszewski opisał sytuację energetyczną na Ukrainie, w tym całkowity brak lub częste wyłączenia prądu.

W drugiej części debaty poruszono również zagadnienia związane z narzędziami stosowanymi w polityce klimatyczno-energetycznej Polski, inwestycjami w akumulowanie OZE oraz omówiono niezależność energetyczną Polski i dywersyfikację źródeł energii.

Zdjęcie z debaty

Źródło: Wydawnictwo FRONDA
Czytaj także