Wakacje kredytowe. Oto propozycja partii Hołowni

Wakacje kredytowe. Oto propozycja partii Hołowni

Dodano: 2
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Poselski projekt przedłużenia wakacji kredytowych dla tych kredytobiorców, u których na obsługę kredytu trafiałoby 40 proc. średniego dochodu został złożony w Sejmie. Wnioskodawcami projektu nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom są posłowie Polski 2050.

"Na wniosek kredytobiorcy, będzie możliwe zawieszenie w ciągu roku 4 rat (raz na kwartał) kredytu hipotecznego wziętego na zakup mieszkania. Tak jak dotychczas będzie możliwe zawieszenie spłaty rat kredytu tylko jednego kredytu, w przypadku gdy kredytobiorca będzie miał więcej niż jeden kredyt hipoteczny" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Odmiennie niż w obecne obowiązującej konstrukcji zawieszenia rat kredytu, proponuje się wprowadzenie kryterium, które będzie uprawniało do skorzystania takiego wsparcia. Zgodnie z projektem, ze zwolnienia będzie mógł skorzystać kredytobiorca, w przypadku którego stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej, kredytu, o którym mowa w ust. 1 do średniego miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gospodarstwa domowego kredytobiorcy w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, przekracza 40 proc., podano także.

W ocenie wnioskodawców, projektowane rozwiązanie zapewni, że z zawieszenia spłaty raty kredytu skorzystają gospodarstwa domowe, dla których obciążenie spłatą zwiększonych rat kredytowych jest rzeczywiście duże i nie są one wstanie płacić rat kredytu i pokrywać innych zobowiązań.

Wprowadzenie takiego ograniczenia jest społecznie sprawiedliwe, gdyż wsparcie powinno trafiać do osób naprawę go potrzebujących i zgodnie z postulatami ekonomistów, wskazano.

Co zakłada projekt projekt PiS?

Projekt nowelizacji ustawy dot. wakacji kredytowych złożyło również Prawo i Sprawiedliwość. Projekt PiS zakłada możliwość dalszego zawieszenia wykonywania umowy o kredyt hipoteczny, w wymiarze jednego miesiąca na kwartał w okresie do 31 grudnia 2024 r. Jednak w stosunku do rozwiązań obowiązujących od 2022 r. w projekcie zaproponowano wprowadzenie kryteriów dochodowych dla części kredytobiorców, którzy zechcieliby skorzystać z tego rozwiązania w roku przyszłym.

Możliwość zawieszenia spłaty kredytu (podobnie jak dotąd - w stosunku do jednej umowy, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych) przysługiwałaby w przypadku gdy kwota udzielonego kredytu nie przekraczałaby 400 tys. zł.

W przypadku, gdy kwota kredytu byłaby wyższa niż 400 tys. zł, ale nie wyższa niż 800 tys. zł (dwukrotność przyjętego limitu), projekt zakłada możliwość zawieszenia spłat w przypadku, gdy wydatki na obsługę miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu przekraczałyby 50 proc. średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego w okresie poprzedzającym złożenie wniosku.

Czytaj też:
KE oceniła polską gospodarkę. Jak wypadamy na tle strefy euro?
Czytaj też:
Hołownia przerwał wystąpienie. "Proszę o opuszczenie sali"

Źródło: ISBnews
Czytaj także