Więcej gazu płynie do Polski z Norwegii. Orlen napełnia Baltic Pipe

Więcej gazu płynie do Polski z Norwegii. Orlen napełnia Baltic Pipe

Dodano: 
Platforma wiertnicza na morzu
Platforma wiertnicza na morzu Źródło:Pexels
Grupa Orlen zwiększyła o ponad 30 proc. ilość przesyłanego do Polski gazu pochodzącego z własnego wydobycia w Norwegii. W skali roku oznacza to dodatkowy 1 mld m3 gazu

Gaz pochodzący z norweskich złóż eksploatowanych przez PGNiG Upstream Norway zapełnia już około połowę całej zarezerwowanej przez Orlen przepustowości gazociągu Baltic Pipe.

Wzrost ilości własnego gazu przesyłanego do Polski jest efektem przejęcia spółki Kufpec Norway i przekierowania do kraju od 1 kwietnia całej przypadającej na nią produkcji gazu.

Orlen przejął złoża gazu w Norwegii

W wyniku transakcji zakupu Kufpec Norway, PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen (PUN) przejął kontrolę nad udziałami w pięciu produkujących złożach: Gina Krog, Sleipner Vest, Sleipner Ost, Gungne i Utgard. PUN był już wcześniej udziałowcem wszystkich tych złóż, co przełożyło się na dodatkowe synergie operacyjne i finansowe.

Pod względem produkcji gazu, akwizycja Kufpec Norway pozwoliła zwiększyć ilość surowca wydobywanego przez Grupę Orlen w Norwegii o 1 mld m3 – do 4 mld m3 rocznie. "To istotny krok w kierunku realizacji strategicznego celu koncernu, jakim jest produkcja na Norweskim Szelfie Kontynentalnym ponad 6 mld m3 gazu rocznie w 2030 roku" – podkreśla Orlen w komunikacie.

Baltic Pipe. Gazociąg do Polski

Wydobywany surowiec jest przesyłany do Polski gazociągiem Baltic Pipe, w którym Grupa Orlen ma zarezerwowaną przepustowość umożliwiającą transport nieco ponad 8 mld m3 gazu rocznie.

Skierowanie do Baltic Pipe dodatkowych wolumenów uzyskanych w wyniku nabycia Kufpec Norway oznacza, że w ujęciu średniorocznym wydobycie PGNiG Upstream Norway może stanowić ok. połowy gazu sprowadzanego przez Orlen z Norwegii przy wykorzystaniu maksymalnej zarezerwowanej przepustowości Baltic Pipe.

Koncern multienergetyczny

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego.

W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Czytaj też:
Gazociąg Baltic Pipe osiągnął pełną przepustowość

Opracował: Damian Cygan
Źródło: ISBnews
Czytaj także