Senat poprawia bon energetyczny. Ustawa wróci do Sejmu

Senat poprawia bon energetyczny. Ustawa wróci do Sejmu

Dodano: 
Senat
Senat Źródło:PAP / Radek Pietruszka
Senat zgłosił poprawki do ustawy o bonie energetycznym i zamrożeniu cen energii. Teraz projekt wróci do Sejmu.

Za nowelą wraz z poprawkami o charakterze legislacyjnym głosowało 62 senatorów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 31.

Wcześniej Senat odrzucił poprawki dotyczące przedłużenia istniejących osłon do 31 grudnia 2024 r. oraz zamrożenia maksymalnych cen energii na dotychczasowym poziomie, a także podwyższenia wysokości bonu energetycznego.

Nowelizacja zakłada zmiany w obszarze dotyczącym taryf zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), obowiązujących do końca 2024 r. Przepisy nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia prezesowi URE zmiany taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Zakładanym efektem ma być obniżenie poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach dla gospodarstw domowych.

Ustawa zakłada też wprowadzenie ceny maksymalnej za energię elektryczną w okresie lipiec-grudzień 2024 r. na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych oraz na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów użyteczności publicznej, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Za stosowanie ceny maksymalnej przedsiębiorstwa energetyczne mają otrzymać rekompensaty.

Bon energetyczny. Komu przysługuje?

Ustawa wprowadza także bon energetyczny dla osób o dochodach do 2,5 tys. zł dla gospodarstw jednoosobowych i do 1,7 tys. zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Wysokość bonu będzie zależeć od liczby osób w gospodarstwie domowym i ma wynieść od 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych, 400 zł dla dwu- i trzyosobowych, 500 zł dla cztero- i pięcioosobowych i 600 zł dla sześcioosobowych i większych.

Ministerstwo Kultury i Środowiska zakłada, że projektowane świadczenie obejmie ok. 3,5 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Ponadto gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania (około 5 proc. gospodarstw) mają otrzymać otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1,2 tys. zł). Przy wypłacie bonu ma obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Wniosek dotyczący bonu energetycznego ma być składany w gminie, w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Na rozpatrzenie wniosku gmina będzie miała 60 dni. Wypłata pieniędzy powinna być zrealizowana jesienią 2024 r. lub na początku 2025 r.

Zamrożone ceny energii

Ponadto do 30 czerwca 2025 r. przedłużone zostanie funkcjonowanie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła.

Dla gazu przewidziano likwidację maksymalnej ceny na poziomie 200,17 zł/MWh. Zamiast niej w II poł. 2024 r. będzie obowiązywać nowa cena maksymalna, równa taryfie zatwierdzonej dla PGNiG Obrót Detaliczny. PGNiG OD ma ponownie wystąpić do prezesa URE o zmianę taryfy.

W przypadku ciepła zamrożone ceny mają obowiązywać nie tylko w II poł. 2024 r., ale także w I poł. 2025 r.

Czytaj też:
Błaszczak: Od 1 lipca Polaków czeka drenaż kieszeni

Opracował: Damian Cygan
Źródło: ISBnews
Czytaj także