I Kongres Rozwoju Kolei: „Polska kolej zmienia swoje oblicze”

I Kongres Rozwoju Kolei: „Polska kolej zmienia swoje oblicze”

Dodano: 10
Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk Źródło: gov.pl
Historia naszej spółki jest dowodem na to, że otwieranie nowych połączeń i budowanie linii kolejowych między mniejszymi miejscowościami ma sens – mówił Maciej Lignowski, prezes PKP SKM w Trójmieście, podczas panelu „Łączenie aglomeracji w kontekście planów inwestycyjnych Grupy PKP, większa dostępność kolei w mniejszych ośrodkach” w trakcie I Kongresu Rozwoju Kolei, który odbył się w środę 23 stycznia 2019 na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

Dyskusję rozpoczęło nawiązanie do przemówienia premiera, który był gościem honorowym kongresu i mówił o programie Kolej Plus.

- „Program Kolej Plus to odpowiedź na sytuację wyjątkową, gdy pozbawiano miasta połączeń, musimy odwrócić ten trend. Projekt ustawy o Kolei Plus trafi do konsultacji społecznych. To będzie docelowo przywracanie szlaków połączeń i budowa połączeń do niepodłączonych dotychczas miejscowości, które powinny je mieć. W projekcie ustawy proponujemy m.in., aby przewoźnik mógł docierać do stacji węzłowej, zapiszemy też, że nie można zlikwidować linii kolejowej” – mówił Andrzej Adamczyk, minister Infrastruktury.

Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. dodał, że według przeprowadzonych analiz, miejscowości, które kwalifikowałyby się do programu, czyli powyżej 10 tys. mieszkańców i bez odpowiedniego skomunikowania, jest ponad 100. Są to np.: Jastrzębie Zdrój, Sokołów Podlaski czy Turek.

- „Kiedyś mieliśmy do 30 tys. km linii kolejowych. Obecnie mamy niecałe 20 tys. km. Czyli jedną trzecią zlikwidowano” – mówił Merchel. „Teraz przystępujemy do odbudowy linii. Pierwszym etapem jest program Kolej Plus. Trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku konieczności wytyczenia nowych tras, potrzeba minimum dodatkowych czterech lat. Zmodernizowane i odbudowane linie kolejowe będą zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A”. – dodał prezes PLK.

- „Na pewno historia naszej spółki jest dowodem na to, że otwieranie połączeń i budowanie linii kolejowych między mniejszymi miejscowościami ma sens. Potrzeba nam też zmodernizowanych dworców przesiadkowych, związać kolej z autobusami, z parkingami dla aut i rowerów” – zauważył też Maciej Lignowski, prezes PKP SKM w Trójmieście.

Jego słowa skomentował Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP SA, nawiązując do realizowanego właśnie programu inwestycji dworcowych, w który Kolej Plus także się wpisze.

- „Kolej + to osobny program, który mam nadzieję, zafunkcjonuje szerzej. Projektów jest bardzo dużo, liczymy na współpracę z samorządami. Będziemy mieli finansowanie i będziemy mogli zrealizować ten program w szerszej perspektywie” – dodał minister Adamczyk. Przy okazji wspomniał on także o 66 mld zł przeznaczonych na realizację Krajowego Programu Kolejowego, w ramach którego do 2023 roku środki te zostaną przeznaczone na inwestycje na liniach kolejowych.

-„Kolej jest najtańszą i najbardziej ekologiczną formą transportu. Mam nadzieję, że PKP najgorszy czas ma już za sobą. Wszyscy jesteśmy świadkami odradzania się kolei, co widać we wzroście przewozów pasażerskich oraz towarowych rok do roku” – mówił Adamczyk.

Centralny Port Lotniczy szansą na rozwój kolei

Wielką szansą na szybszy rozwój kolei jest planowana budowa Centralnego Portu Lotniczego. Aby zapewnić mu odpowiednie skomunikowanie z krajem i Europą, zaplanowano budowę około 1,3 tys. km nowoczesnych torów.

- „Linia kolejowa w ruchu międzynarodowym może służyć CPK, gdy podniesiemy prędkości, które skrócą czas podróży. Analizy pokazują, że prędkość 250-300 km/h jest możliwa. To będzie nowa jakość” – mówił Andrzej Olszewski.

Z kolei Przemysław Gorgol, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych, opowiedział o podejściu Komisji Europejskiej do tej inwestycji.

- „Udało nam się przekonać Komisję do współfinansowania projektów przygotowujących do CPK. Wszystko wskazuje na to, że projekty związane z budową CPK zmieszczą się w nowej perspektywie unijnej” – zapewnił Gorgol.

Kiedy osiągniemy w Polsce tak rozwinięty system komunikacyjny jak na Zachodzie?

Według Ireneusza Merchela o dobrze zorganizowanej komunikacji na terenie Polski będzie można mówić w okolicach 2040 roku.

- „Prowadziliśmy opracowania, z których wynika, że do 2040 roku zmodernizujemy i wybudujemy to, co jest zaplanowane. Powinien już wtedy działać CPK i połączenia z setką mniejszych miast” – twierdził Ireneusz Merchel. Minister Adamczyk doprecyzował, że już do końca 2030 roku będziemy mówić o bardzo dobrze zorganizowanej komunikacji na terenie Polski.

- „Dzisiejszy kongres jest miejscem, gdzie mówimy co jeszcze należy zrobić, by ten rozwój zadawalał wszystkich. Jestem przekonany, że do tego czasu CPK będzie już funkcjonował. Dzisiaj polska kolej zmienia swoje oblicze – dzięki kolejarzom. To oni zorganizowali te kongres. A suma tych starań pozwoli zorganizować w Polsce transport na poziomie europejskim” – podsumował minister Adamczyk.

Wręczono nagrody dla innowatorów

Panel poprzedziło wręczenie czterech głównych nagród – czeków o wartości 50 tys. zł - w konkursie „inNOWacje – #kolej2023”. Innowacyjne pomysły dla kolei mogli zgłaszać od końca listopada ub.r. przedstawiciele start-upów. W kategorii: „Nowoczesny Marketing i Sprzedaż” nagrodę odebrała firma Space Digital Group za opartą na poszerzonej rzeczywistości i geolokalizacji platformę AR Bridge umożliwiającą prowadzenie kampanii informacyjnych i reklamowych w czasie rzeczywistym. W dziedzinie „Ekologia” nagrodzono Politechnikę Warszawską za innowacyjne prefabrykaty betonowe do zastosowania w nawierzchniach peronowych, których zadaniem jest poprawa jakości powietrza poprzez redukcję trafiających do powietrza szkodliwych substancji. Natomiast w kategorii „Innowacyjna Technika Kolejowa” nagrodę odebrali przedstawiciele firmy Viktio za system ModPCar, który pozwoli planistom lepiej przewidzieć optymalną wielkość taboru na poszczególnych stacjach. W ostatniej kategorii - „Kolej dla Pasażera” nagrodzono firmę Nexocode – za aplikację KOMPAN, czyli za mobilnego asystenta podróży dla osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: PKP S.A.
Czytaj także