Granty na innowacje
Artykuł sponsorowany

Granty na innowacje

Dodano: 8
Otwórz drzwi Innowacjom!
Otwórz drzwi Innowacjom! Źródło: Materiały prasowe
Sieć Otwartych Innowacji (SOI) to program grantowy adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jego operatorem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., która w tym roku ma 50 mln zł na dofinansowanie zakupu gotowych innowacji dla tego segmentu.

Z innowacjami w polskiej gospodarce nie jest dobrze: od lat zamykamy peleton „średniaków” w kategoriach globalnych, a w zestawieniu europejskim jesteśmy na 4. pozycji od końca. Nie ma wątpliwości co do tego, że zarówno każda firma, jak i gospodarka krajowa, by odnieść sukces i obronić go w dłuższej perspektywie, musi wdrażać nowe rozwiązania. Innowacje są solą ziemi dla przedsiębiorców i tlenem dla krwioobiegu gospodarki. Tymczasem mniejsze firmy na ogół nie mają pieniędzy na inwestycje w nowe technologie, zwłaszcza te, których wypracowanie i wdrożenie wymaga więcej czasu, a więc generuje koszty.

SOI to rozwiązanie dla firm z segmentu mikro i MŚP, które nie prowadzą własnych prac B+R, ale chcą nabyć innowację już gotową lub bliską gotowości, z szansą na szybkie wdrożenie i komercjalizację – i szukają na to środków. Minimalna transakcja, o której dofinansowanie można się ubiegać, wynosi 100 tys. złotych, ale wnioskować można o dotację nawet do miliona złotych. ARP S.A. może sfinansować do 70 proc. kosztów. Rozwiązanie, o którego zakup będzie się starał przedsiębiorca, musi być nowe: nie może być stosowane dłużej niż 3 lata na rynku polskim i maksimum 5 lat w skali światowej. Co ważne, technologii nie trzeba kupować, wystarczy nabyć licencję.

Poza formułą zakupu gotowych rozwiązań wyróżnikiem SOI jest element doradztwa. Brokerzy technologii pomogą w doprecyzowaniu potrzeb rozwojowych i przeprowadzą wnioskodawcę przez proces aplikacyjny. Atutem SOI jest również czas: ARP S.A. zapewnia, że od złożenia wniosku do uzyskania decyzji o dofinansowaniu i podpisania umowy nie upłynie więcej niż 3 miesiące.

Radosław Murdzek, Satim

Innowacyjność zakupionej przez nas technologii polega na wykorzystaniu danych satelitarnych, dzięki którym możemy wyznaczać przemieszczenia obiektów infrastruktury powierzchniowej z milimetrową dokładnością, co znacznie rozszerza oferowaną przez nas paletę usług. Jesteśmy małą firmą – nie mieliśmy wystarczających środków na zakup technologii. SOI wybraliśmy głównie ze względu na wysoki procent finansowania wydatków. Do aplikowania przygotowywaliśmy się przede wszystkim poprzez przegląd ofert zakupu technologii, którą chcieliśmy wdrożyć. Wybraliśmy najlepszego dostawcę, a następnie zaczęliśmy przygotowywać wniosek o dofinansowanie. Wkład własny stanowił co prawda wyzwanie – wciąż była to duża kwota. Zgromadziliśmy jednak odpowiednie środki, bo zakup technologii był kluczowy dla dalszego rozwoju firmy. Największą zaletą modelu składania aplikacji była dokładna i rzetelna instrukcja wypełniania wniosku oraz bardzo pomocna obsługa telefoniczna.

Szymon Kulawiak, Lekta AI

SOI stało się dla nas szansą na zakup technologii, którą wykorzystujemy jako jeden z komponentów naszych usług do rozpoznawania mowy. Zakup ze środków własnych byłby dla firmy zbyt znacznym obciążeniem. Przy zakupie licencji nieograniczonej dostaliśmy możliwość modyfikacji parametrów, a ponadto nie ponosimy kosztów licencji jednostkowych, co przy naszym poziomie sprzedaży jest atrakcyjne kosztowo. Pozyskane wsparcie pozwoliło na zakup technologii, która w pełni wykorzysta możliwości przetwarzania mowy naturalnej w realnym środowisku użytkownika, w którym warunki akustyczne są różne i znacząco wpływają na skuteczność rozpoznania mowy. Planowane innowacje w pełni wyeliminują negatywne warunki z otoczenia i pozwolą na skuteczniejsze zrozumienie wypowiedzi, a co za tym idzie – na budowanie naturalnych dialogów zbliżonych do możliwości konwersacyjnych człowieka. Program SOI wydał nam się atrakcyjny ze względu na intensywność wsparcia, adekwatny do skali inwestycji poziom dofinansowania oraz prostą procedurę aplikacyjną.

Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Czytaj także