KrajNiemieccy i polscy biskupi: Polska pierwszą ofiarą II wojny światowej

Niemieccy i polscy biskupi: Polska pierwszą ofiarą II wojny światowej

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: PAP / Jacek Turczyk
Dodano 24
Polska stała się pierwszą ofiarą II wojny światowej cierpiąc prawie sześć lat pod okupacją, czemu towarzyszyły niezliczone okrucieństwa i niszczycielska polityka eksterminacji narodu polskiego, zwłaszcza ludności żydowskiej – piszą niemieccy i polscy biskupi w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W dokumencie biskupi przypominają o sześciu milionach Polaków, w tym trzech milionach Polaków narodowości żydowskiej, którzy padli ofiarą zbrodniczego systemu nazistowskiego. Hierarchowie wzywają też do przezwyciężenia cierpienia i bolesnych wspomnień poprzez szczere uczestnictwo w procesie pojednania między narodem polskim i niemieckim.

"W tym celu czerpiemy siłę z odwagi polskich biskupów, którzy zaprosili Niemcy i Polskę w 1965 roku, by z determinacją poszukiwały prawdy i podążały ścieżkami pojednania. Ich przesłanie, znane zwłaszcza ze słów »wybaczamy i prosimy o przebaczenie«, otworzyło nowy rozdział w stosunkach między naszymi narodami, a niemieccy biskupi przyjęli z wdzięcznością wyciągniętą do nich dłoń. Dziś okazujemy wszystkim, którzy rozpoczęli ten szczery dialog, nasz najgłębszy szacunek" – czytamy.

Dokument podpisali: kard. Reinhard Marx, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec i abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz współprzewodniczący Grupy Kontaktowej Episkopatów Polski i Niemiec: abp Ludwig Schick i bp Jan Kopiec. Pełna treść listu dostępna jest na stronie Episkopatu.

/ Źródło: episkopat.pl

Czytaj także

 24
 • skryba IP
  Nieco wcześniej przed 1939 - „Przedmiot nienawiści wszystkich narodów”. - Okrutne traktowanie w obozach koncentracyjnych
  Duchowieństwo znalazło chętnego sprzymierzeńca w Adolfie Hitlerze. W roku 1933 — tym samym, w którym podpisano konkordat między Watykanem a nazistowskimi Niemcami — Hitler wszczął akcję zmierzającą do wytępienia Świadków Jehowy w tym kraju. W roku 1935 w całym państwie zostali oni wyjęci spod prawa. Ale kto do tego doprowadził?
  W niemieckiej gazecie Der Deutsche Weg (wydawanej w Łodzi) z 29 maja 1938 roku pewien ksiądz katolicki napisał: „Istnieje teraz jeden kraj na świecie, w którym tak zwani (...) Badacze Pisma Świętego [Świadkowie Jehowy] są zakazani. Tym krajem są Niemcy! (...) Kiedy Adolf Hitler doszedł do władzy, a episkopat niemiecki powtórzył swą prośbę, Hitler powiedział: ‚Ci tak zwani Poważni Badacze Pisma Świętego [Świadkowie Jehowy] to wichrzyciele; (...) uważam ich za szarlatanów; nie ścierpię, by ten amerykański sędzia Rutherford w taki sposób oczerniał katolików niemieckich; rozwiązuję (...) [organizację Świadków Jehowy] w Niemczech’” WIĘCEJ;https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1101993040?q=hitler+%C5%9Bwiadkowie+jehowy&p=par
  Dodaj odpowiedź 14 0
    Odpowiedzi: 0
  • pokazali że są rowni Hitlerowi IP
   Sprawozdanie kościelne z Polski za czerwiec 1941r dostarczone do rządu w Londynie mowi o rozwiązaniu kwestii żydowskiej zgodnie z projektem 3 -ciej rzeszy. Jeśli to jest potwierdzony dokument ,to Kościół katolicki powinien być zakazana organizacją ,ściganą z urzędu, tak jak zbrodniarze 3-ciej rzeszy. Żyd jest żydem , ale spory miedzy różnymi narodami ,czy wyznawcami powinno się rozwiązywać w spasob cywilizowany.
   Dodaj odpowiedź 4 0
     Odpowiedzi: 0
   • obserwator IP
    Tekst zrodlowy: Sprawozdanie koscielne z Polski za czerwiec 1941 dostarczone do Rzadu w Londynie:
    "Zachodzi paląca potrzeba rozwiązania kwestii żydowskiej, która nigdzie na świecie nie jest tak zaostrzona jak w Polsce, bo żyje, a raczej pasorzytuje [sic!] u nas około 4 miljony [sic!] tego wysoce szkodliwego i pod każdym względem niebezpiecznego żywiołu. […] Co do sprawy żydowskiej – trzeba to uważać za osobliwe zrządzenie Opatrzności Bożej, że Niemcy, obok mnóstwa krzywd, jakie wyrządzili i wyrządzają naszemu krajowi, pod tym jednym względem dali dobry początek, że pokazali możliwość wyzwolenia polskiego społeczeństwa z pod [sic!] żydowskiej plagi iwytknęli nam drogę, którą, mniej okrutnie oczywiście i mniej brutalnie, ale konsekwentnie iść należy. Jest to wyraźne zrządzenie Boże, że sami okupanci przyłożyli rękę do rozwiązania tej palącej kwestii, bo sam naród
    polski miękki i niesystematyczny, nigdy nie byłby się zdobył na energiczne kroki, w tej sprawie niezbędne. Że zaś ta kwestia jest wprost paląca, to jest jasne, bo żydzi [sic!] przynoszą całemu naszemu życiu religijnemu i narodowemu nieobliczalne szkody. Nietylko [sic!] bowiem, że wysysają
    naród ekonomicznie, nietylko uniemożliwiają rozwój polskiego handlu i dopływ do handlu nadmiaru elementów wiejskich, nietylko pozbawiają http://rcin.org.pl 132 teksty drugie 2016/6 POLSKA PAMIĘĆ katolickiego charakteru nasze miasta i miasteczka, ale są źródłem wielorakiej demoralizacji całego społeczeństwa. Oni są promotorami korupcji i przekupstwa, oni przez swoje tajemne wpływy na organa rządowe i administracyjne wypaczają nasze publiczne życie, oni głównie prowadzą
    domy nierządu i handel żywym towarem oraz pornograficzną literaturą, oni rozpajają [sic!] lud, oni psują młodzież, oni infiltrują do piśmiennictwa, sztuki i opinji [sic!] publicznej niemoralne i niekatolickie poglądy, oni wreszcie sprzymierzają się zawsze ze wszystkiem, co Kościołowi
    i Polsce może szkodzić, co może ją osłabić i poniżyć. Jeszcze dzisiaj, rzecz
    dziwna, choć doznają od Niemców tak bezwzględnego prześladowania,
    przez szczególną jakąś psychologiczną reakcję, bardziej niż Niemców, nienawidzą Polaków i obiecują sobie na Polakach powetować poniesione krzywdy. Otóż zdaniem najpoważniejszych ludzi w kraju, w odrodzonej Polsce sprawa żydowska musi być postawiona inaczej. Dalszym celem, ku któremu jednak, także na forum międzynarodowem, konsekwentnie dążyć będzie trzeba, jest emigracja żydów do jakiegoś własnego, zamorskiego państwa. Dopóki jednak to nie da się przeprowadzić, konieczne będzie stosowanie daleko idącej izolacji żydów od naszego społeczeństwa. Muszą bezwarunkowo opuścić wioski i małe miasteczka, a w większych miastach mieć własne, zamknięte sfery osiedlenia; muszą mieć swoje szkoły wyznaniowe niższe iśrednie, a w wyższych uczelniach muszą być ograniczeni przez ścisły numerus clausus; muszą być wykluczeni z armii, z urzędów publicznych i z funkcji nauczycielskich względem młodzieży katolickiej; musi wreszcie w rozmaity sposób być ścieśniony ich udział wizbach ustawodawczych, wsprawowaniu wolnych zawodów względem chrześcijan i w pewnych rodzajach handlu i przemysłu. To wszystko będzie bardzo trudne i będzie pewnie jednym z punktów, na których powstanie tarcie między Rządem emigracyjnym dość mocno wystawionym na masońskie iżydowskie wpływy z organizującym się już dzisiaj krajem,
    ale to są sprawy od których w bardzo wielkiej mierze zależy zdrowie odrodzonej, da Bóg, Ojczyzny"
    Dodaj odpowiedź 3 3
      Odpowiedzi: 0
    • obserwator IP
     Tekst zrdolowy :
     "W świetle tych idei nie dziwi, choć brzmi przerażająco w kontekście naszej wiedzy o dokonanej
     zagładzie Żydów, taki cytat z broszury ks. Kruszyńskiego Antysemityzm, antyjudaizm, antygoizm (1924):
     Naszym szczęściem i naszą wygraną jest to, że w dobie, gdy nam wypadło staczać największe boje zżydostwem międzynarodowym o całość Ojczyzny, na całym świecie wzrasta i utrwala się antyjudaizm. Kwestia żydowska przekracza granice poszczególnych państw istaje się międzynarodową. Nasz głos zyska głębsze zrozumienie i ułatwi nam walkę nad odzyskaniem placówek, któreśmy na rzecz żydów utracili. Fale antyjudaizmu idą izdaje się, że w wieku 20-ym zapiszą się niezatartymi ślady na polu odżydzenia krajów i narodów chrześcijańskich."
     Dodaj odpowiedź 2 4
       Odpowiedzi: 0
     • Kościół to zniewolenie wolnych narodow IP
      "Wybaczamy i prosimy o przebaczenie". Ten apel wpisał sie idealnie w niemiecką narracje oczyszczenia się narodu niemieckiego ze zbrodni 2 wś. i obciazenie winą narodu polskiego. Gdyby nie panowanie chrześcijan nie doszłoby do powstania Prus niemieckich i plądrowania przez nich ziem polskich, rozbiorow, oraz 2 wś.
      Dodaj odpowiedź 3 1
        Odpowiedzi: 0

      Czytaj także