Sędzia Juszczyszyn zapowiada, że będzie orzekać pomimo zawieszenia

Sędzia Juszczyszyn zapowiada, że będzie orzekać pomimo zawieszenia

Dodano: 313
Sędzia Paweł Juszczyszyn
Sędzia Paweł Juszczyszyn / Źródło: PAP / Tomasz Waszczuk
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, w werdykcie II instancji, zawiesiła sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżyła mu wynagrodzenie o 40 procent. Juszczyszyn nie ma jednak zamiaru zastosować się do decyzji izby.

W grudniu 2019 roku w I instancji Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego, który zawiesił sędziego Pawła Juszczyszyna poprzez zarządzenie. Stwierdzono wówczas, że sędzia przekroczył swoje uprawnienia, ale może wrócić do orzekania. W sprawie zażalenie złożył rzecznik dyscyplinarny sędziów.

We wtorek Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w II instancji rozpatrzyła zażalenie rzecznika dyscyplinarnego sędziów – zawiesiła sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżyła mu wynagrodzenie o 40 procent na czas trwania zawieszenia.

Co na to sędzia? Paweł Juszczyszyn odniósł się do sprawy na Facebooku: "Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego. (wyrok SN z 5.12.2019 r., III PO 7/18, por. uchwałę składu połączonych Izb SN: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23.01.2020 r.)".

"Dlatego też, jutro – 5 lutego 2020 r. o godzinie 11.45 w Sądzie Okręgowym w Olsztynie zamierzam przystąpić do rozpoznania w składzie trzech sędziów sprawy odwoławczej przydzielonej do mojego referatu" – zapowiada zawieszony sędzia.

Czytaj też:
Kidawa-Błońska: Prezydent nie jest godny, żebyśmy traktowali go jako prezydenta naszego kraju
Czytaj też:
"Jeśli zajdzie potrzeba, KE podejmie działania". Komisja reaguje na decyzję prezydenta

facebook
Źródło: Facebook / TVP Info
 313
Czytaj także