KrajOdmawianie rodzicom prawa do towarzyszenia dziecku w szpitalu niezgodne z przepisami

Odmawianie rodzicom prawa do towarzyszenia dziecku w szpitalu niezgodne z przepisami

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Pixabay / Domena publiczna
Dodano 3
W polskich szpitalach dochodzi do przypadków, kiedy personel odmawia rodzicom prawa do towarzyszenia swoim dzieciom w trakcie wykonywania procedur medycznych. Tego typu sytuacje zdarzają się nawet wtedy, kiedy nieobecność rodziców nie jest podyktowana względami epidemiologicznymi lub bezpieczeństwa. Sprzeciwia się to przepisom Konstytucji oraz innych aktów prawa krajowego i międzynarodowego. Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na ten temat.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Konieczność dbania o dobro dzieci wynika m.in. z przepisów Konstytucji RP (art. 72). Ustawa zasadnicza w art. 68 ust. 3 zobowiązuje władze publiczne do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i ludziom w podeszłym wieku. Z kolei przyjęta przez Polskę Konwencja Praw Dziecka w art. 3 ust 1. przesądza o tym, że we wszystkich działaniach dotyczących dzieci nadrzędną sprawą powinno być jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.

Co zrozumiałe, dzieciom trudno jest skutecznie egzekwować swoje prawa w procesie leczenia, a niemowlęta nie mogą wyrazić swoich potrzeb inaczej niż poprzez mowę ciała lub płacz. Dlatego, z racji przywołanego powyżej, jak najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka, obecność jego rodzica zwykle jest nieodzowna. O prawie do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych mówi wprost Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 21 ust. 1), a także zasady etyki zawodowej, sformułowane w Kodeksie Etyki Lekarskiej (Art. 19). Prawo to przysługuje wszystkim pacjentom, a więc również dzieciom. Z tego powodu ani preferencje lekarza, ani żadne regulacje szpitala nie mogą naruszać gwarantowanych konstytucyjnie i ustawowo praw pacjenta.

„Obecność rodzica w trakcie udzielania świadczeń medycznych ich dzieciom jest istotnym czynnikiem pozwalającym zmniejszyć przykrość i dolegliwości towarzyszące terapii, dotykające zarówno dziecka, jak i rodzica. Obecność rodzica jest istotna także w kontekście kontroli przebiegu procedury medycznej i innych działań podejmowanych przez personel medyczny względem dziecka - dotyczy to zwłaszcza ochrony prawa do poszanowania intymności i godności pacjenta-dziecka. Sytuacje, w których rodzicom odmawia się prawa do towarzyszenia swoim dzieciom podczas udzielania im świadczeń medycznych z przyczyn innych niż względy epidemiologiczne czy bezpieczeństwa uderzają w dobro chorego i nigdy nie powinny mieć miejsca" - komentuje Filip Furman, Dyrektor Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris.

Czytaj także:
Skandal w rodzinie królewskiej. Wnuk królowej rozstał się z żoną

Czytaj także:
Jak zatrzymać ideologizację polskiej szkoły

/ Źródło: Ordo Iuris

Czytaj także

 3
 • wasz odmieniec IP
  Nie tylko J. Owsiak nie tylko Matka Teresa nie tylko rodzice ale nikt nigdy powtórzę nikt nigdy dziecku nie pomógł i nikt nigdy dziecku nic nie dał a to z tego prostego powodu że człowiek to istota samofinansująca się! Tyle ile wy ludzkości pomożecie dzieciom tyle wy musicie odebrać od nich w emeryturach to matematyka to jaka tu jest pomoc? Kiedyś ludzkość nie mogła zrozumieć Kopernika bo wiedziała że on nie ma racji twierdząc że Ziemia to nie pępek świata tak teraz nie może zrozumieć że nic dziecku nie daje? Po uzyskaniu równouprawnienia przez Murzynów i kobiety, dzieci są ostatnią dyskryminowaną grupą istot ludzkich.

  Twierdzę, że dzieciom praw przyznawać nie można-, bowiem wizja świata, która się za tym kryje jest wizją gdzie ktoś(np. dorośli) komuś(np. dzieciom) może jakieś prawa przyznawać czy odbierać, co jest ewidentnym poniżaniem dzieci!
  Dodaj odpowiedź 5 2
    Odpowiedzi: 0
  • wasz odmieniec IP
   Rodzic ma oddać swoim dzieciom to co sam dostał jak był dzieckiem by dziecka nie okraść to matematyka.
   Oto dowód Polaku że sam kradniesz a wydaje się tobie ze jeszcze dzieciom pomagasz! Gdybyś ty Polaku zapracował tylko na siebie to dziecko twoje by pomocy nie potrzebowało bo ono też jest Polakiem! Proste a dla Polaków skomplikowane.
   Dodaj odpowiedź 3 3
     Odpowiedzi: 1

   Czytaj także