KrajSenat przegłosował poprawki do ustawy o wyborach prezydenckich. Niemal jednogłośnie

Senat przegłosował poprawki do ustawy o wyborach prezydenckich. Niemal jednogłośnie

Obrady Senatu
Obrady Senatu / Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Dodano
Wczoraj wieczorem trzy połączone komisje senackie pozytywnie zarekomendowały większość poprawek zgłoszonych do ustawy dotyczącej wyborów prezydenckich. Przed północą przyjął je Senat. Odrzucony został wniosek mniejszości. Dziś po południu będzie nad nimi obradował Sejm.

Za uchwałą o przyjęciu całej ustawy wraz z poprawkami głosowało 94 senatorów, przeciw był jeden (senator KO Barbara Zdrojewska), wstrzymało się czworo (senatorowie KO Bogdan Zdrojewski, Aleksander Pociej, Magdalena Kochan oraz senator niezależny Wadim Tyszkiewicz). W głosowaniu nie wziął udziału jeden senator – Andrzej Pająk (PiS).

Sejm uchwalił nową ustawę dotyczącą tegorocznych wyborów prezydenckich 12 maja. Zgodnie z nią, głosowanie odbędzie się metodą hybrydową – w lokalach wyborczych oraz dla chętnych – korespondencyjnie. Od 13 maja zajmował się nią Senat.

We wczorajszym głosowaniu przyjęto w sumie 36 poprawek. Wśród nich jest m.in. ta zakładająca, że w kalendarzu wyborczym będzie co najmniej 10 dni na rejestrację komitetu wyborczego kandydata na prezydenta i na zebranie podpisów, a także, że marszałek Sejmu określi kalendarz wyborczy w porozumieniu z PKW. Senator Marek Borowski zaproponował też poprawkę, zgodnie z którą Polacy za granicą powinni zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego do 15. dnia przed dniem wyborów (w kraju to 12 dni), a konsul musiałby wysłać im pakiet wyborczy nie później niż 9 dni przed dniem wyborów. Inna z poprawek określa, że to PKW, a nie minister zdrowia będzie decydować, że na określonym terenie będą tylko wybory korespondencyjne.

Kolejna przyjęta poprawka stanowi, że pakiet wyborczy musi być pokwitowany przez wyborcę. Przyjęto również poprawkę dodającą przepis mówiący, że Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazuje właściwemu organowi gminy w okresie pomiędzy 12 a 2 dniem przed dniem wyborów informację o wyborcach podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Pozytywną rekomendację uzyskała także poprawka senatora Marcina Bosackiego (KO), zgodnie z którą dopuszczone ma być udzielenie poparcia zgłoszonym nowym kandydatom na prezydenta za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami kandydaci na prezydenta zbierali 100 tysięcy podpisów niezbędnych do rejestracji w sposób tradycyjny, na papierze.

Sejm wznowi obrady we wtorek po południu, wstępnie tego dnia planowane jest przeprowadzenie głosowania nad poprawkami Senatu do ustawy dotyczącej tegorocznych wyborów prezydenckich. Zgodnie z ustawą wybory będą mogły się odbyć jeszcze w tym miesiącu. W wypowiedziach polityków najczęściej pojawia się termin 28 czerwca.

/ Źródło: Senat

Czytaj także

Od północy z 10 na 11 lipca trwa cisza wyborcza [Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15)], która potrwa do końca głosowania w niedzielę 12 lipca. Zakaz obowiązuje także w internecie, w związku z czym, w trakcie ciszy wyborczej w portalu DoRzeczy.pl wyłączona zostanie możliwość dodawania komentarzy.

Czytaj także