UW przyjął Plan Równości Płci. Zych: A co z zakazem dyskryminacji?

UW przyjął Plan Równości Płci. Zych: A co z zakazem dyskryminacji?

Dodano: 122
UW
UW
Uniwersytet Warszawski jest pierwszą polską uczelnią która przyjęła Plan Równości Płci (gender Equality Plan). Ma on za zadanie sprawić, aby ośrodek był miejscem "bezpiecznym dla wszystkich", gdzie nie dochodzi do dyskryminacji i akceptowana jest różnorodność.

Uniwersytet Warszawski przyjął Plan Równości Płci (Gender Equality Plan). Plan wszedł w życie z dniem podpisania, czyli 27 sierpnia. "Dokument powstał w wyniku analiz potrzeb społeczności uniwersyteckiej, konsultacji eksperckich i dobrych praktyk stosowanych w instytucjach zagranicznych. To pierwszy GEP na polskiej uczelni" – informuje uczelnia.

Uczelnia zobowiązała się do podjęcia działań prowadzących do rozwijania polityk równościowych po otrzymaniu w 2016 roku logo "HR Excellence in Research" od Komisji Europejskiej.

"Jak wynika z przeprowadzonych badań i konsultacji, niektóre osoby napotykają na swej drodze zarówno uprzedzenia, jak i różnego rodzaju instytucjonalne przeszkody sprawiające, że nie wszystkim udaje się w równym stopniu korzystać z możliwości rozwoju naukowego. Bariery te przybierają często postać dyskryminacji ze względu na płeć, molestowania seksualnego oraz utrudnień w łączeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym" – czytamy we wstępie do dokumentu, który jest dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Cele Planu Równości Płci to: zwiększanie świadomości wagi zagadnień równościowych oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności; wspomaganie rozwoju karier naukowych kobiet; zwiększenie równowagi płci w rekrutacji pracownic i pracowników i w szkołach doktorskich; ułatwienie łączenia pracy z życiem rodzinnym; zwiększenie zrównoważonej reprezentacji płci w: przewodniczeniu w komisjach wydziałowych, uczelnianych, w kadrze zarządczej, w zespołach eksperckich i recenzenckich oraz przewodniczeniu wydarzeniom naukowym i popularyzatorskim.

Jak opisują "Wysokie Obcasy", wśród działań zawartych w Planie Równości Płci znalazł się program badawczo-rozwojowy dla młodych badaczek i dydaktyczek, który będzie przeciwdziałał zjawisku utraty zaangażowania kobiet w toku rozwoju kariery naukowej. Aby zmierzyć się z problemem łączenia kariery naukowej z życiem rodzinnym, planowane jest m.in. zwiększenie liczby miejsc w żłobku uniwersyteckim i utworzenie nowych placówek i punktów opieki nad dziećmi w innych kampusach. Planowane jest także umożliwienie pracownikom i pracowniczkom pracy zdalnej i innych elastycznych form pracy.

Tymczasem jak wskazuje dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu Ordo Iuris, przyjęcie planu przez UW może być sprzeczne z zakazem dyskryminacji.

twittertwitterCzytaj też:
"Czy jeśli ogłoszę się królową brytyjską...". Poseł dogryza dziennikarce
Czytaj też:
"Czuję, że ktoś mnie w tym kraju zabije". Michał Sz. twierdzi, że "jest chrześcijanką w homofobicznym kraju"

Źródło: Twitter / UW, "Wysokie Obcasy"
 122
Czytaj także