Rzecznik TSUE: Polska ustawa narusza prawo UE

Rzecznik TSUE: Polska ustawa narusza prawo UE

Dodano: 55
KRS
KRS / Źródło: PAP / fot. Rafał Guz
Polska ustawa dotycząca pozbawienia kontroli sądowej oceny kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego przeprowadzanej przez Krajową Radę Sądownictwa narusza prawo UE – stwierdził rzecznik generalny TSUE.

W komunikacie trybunału w Luksemburgu napisano, że polski Naczelny Sąd Administracyjny wystąpił z odesłaniem prejudycjalnym w kontekście postępowań między z jednej strony kandydatami do pełnienia urzędu sędziego, a z drugiej strony Krajową Radą Sądownictwa, w ramach których kandydaci ci wnieśli odwołanie od uchwał, na mocy których: KRS postanowiła nie przedstawić prezydentowi wniosku o powołanie ich na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, a jednocześnie przedstawiła głowie państwa wniosek o powołanie innych kandydatów.

TSUE zwraca uwagę, że ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniono przepis ustawy o KRS, któremu nadano następujące brzmienie: "Odwołanie nie przysługuje w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego". "Ustawa ta stanowi także, że postępowania w sprawach odwołań od uchwał [KRS] w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie tej ustawy, podlegają umorzeniu z mocy prawa" – napisano w komunikacie.

W wydanej w czwartek opinii rzecznik TSUE wskazał, że "polska ustawa wprowadzona w celu wykluczenia możliwości poddania kontroli sądowej oceny kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego przeprowadzanej przez Krajową Radę Sądownictwa narusza prawo Unii".

Zastrzeżono, że opinia rzecznika generalnego nie jest wiążąca dla Trybunału Sprawiedliwości UE.

Czytaj też:
Minister z Solidarnej Polski: TSUE zmiażdżył Holendrów

Źródło: curia.europa.eu
 55
Czytaj także