Obowiązek meldunkowy jednak zostaje? "Ma kluczowe znaczenie"

Obowiązek meldunkowy jednak zostaje? "Ma kluczowe znaczenie"

Dodano:   /  Zmieniono: 9
Premier Beata Szydło i minister MSWiA Mariusz Błaszczak wezmą udział w Wielkopolsce w odprawie służb mundurowych
Premier Beata Szydło i minister MSWiA Mariusz Błaszczak wezmą udział w Wielkopolsce w odprawie służb mundurowych
Chociaż od stycznia 2018 roku miał zniknąć obowiązek meldunkowy, to MSWiA chce temu zapobiec. Resort przesłał już do konsultacji projekt nowelizacji, którego celem jest uchylenie przepisów związanych ze zniesieniem obowiązku meldunkowego.

„Zasadniczym celem projektu w części dotyczącej zmiany ustawy o ewidencji ludności jest uchylenie przepisów związanych ze zniesieniem obowiązku meldunkowego. Projektodawca uznał, że gromadzenie danych o miejscu zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań oraz obowiązków administracji publicznej wobec obywatela. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej w Europie” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W zamian MSWiA proponuje m.in. możliwość zameldowania przez internet, aby nie trzeba było tracić czasu w urzędzie. „Proponowana zmiana ma na celu także wprowadzenie zasady nadawania numeru PESEL cudzoziemcom dokonującym zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz likwidację rejestrów zamieszkania cudzoziemców, w których gromadzone były dotychczas dane o pobycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcom, którym na podstawie dotychczasowych przepisów nie nadawano numerów PESEL” - czytamy dalej.

Całe uzasadnienie projektu.

Źródło: DoRzeczy.pl
+
 9
Czytaj także