Rozpoczynają się matury. Dziś język polski

Rozpoczynają się matury. Dziś język polski

Dodano: 6
Uczniowie podczas egzaminu maturalnego, zdjęcie ilustracyjne
Uczniowie podczas egzaminu maturalnego, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: PAP / Marcin Bielecki
Matura 2021 ruszyła. We wtorek zaplanowano egzamin z języka polskiego, w środę z matematyki, a w czwartek z języka angielskiego. Poniżej sprawdzisz cały harmonogram.

Egzaminy maturalne pisemne rozpoczną się 4 maja i potrwają do 20 maja. Sesja egzaminów ustnych zaplanowana jest od 19 do 21 maja. Matury pisemne będą przeprowadzane rano (początek o godz. 9.00) i po południu (początek o godz. 14.00).

Trzy obowiązkowe egzaminy

Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym. Uczniowie ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Zasady zaliczenia

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego – wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Harmonogram egzaminu maturalnego

 • 4 maja: rano egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, po południu – z języka łacińskiego i kultury antycznej.
 • 5 maja: rano egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, po południu – z historii muzyki.
 • 6 maja: rano egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu – z historii sztuki.
 • 7 maja: rano egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu – z filozofii.
 • 10 maja: rano egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu – język łemkowski i język kaszubski.
 • 11 maja: rano egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu – z wiedzy o społeczeństwie.
 • 12 maja: rano egzamin z biologii, po południu – z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 13 maja: rano egzamin z geografii, po południu – z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego zdawanych na poziomie podstawowym.
 • 14 maja: rano egzamin z chemii, po południu – z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 17 maja: rano egzamin z historii, po południu – z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 18 maja: rano egzamin z fizyki, po południu – z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 19 maja: rano egzamin z informatyki, po południu – z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 20 maja: egzaminy z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego); rano będą egzaminy na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym. Tego samego dnia odbędą się też egzaminy pisemne z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych.

Matura w reżimie sanitarnym

Z powodu pandemii koronawirusa matury będą przeprowadzane zgodnie wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny. Są one zbliżone do obowiązujących w marcu podczas próbnych egzaminów maturalnych i próbnego egzaminu ósmoklasisty, a także do tych, które obowiązywały na egzaminach w ubiegłym roku.

Abiturienci są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu maturzysta ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, gdy wychodzi do toalety i wtedy, gdy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.

Czytaj też:
Nauka w wakacje?

Źródło: TVP Info / PAP / Onet
+
 6
Czytaj także