Terlecki i Hallstein
  • Marek JurekAutor:Marek Jurek

Terlecki i Hallstein

Dodano: 
Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki
Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki Źródło: PAP / Mateusz Marek
Założenie doktrynalne, na podstawie którego wicemarszałek Terlecki wysłał Swiatłanę Cichanouską do Moskwy, nie jest nowe ani oryginalne.

To twórcza adaptacja starej doktryny Hallsteina, jednego z najbliższych współpracowników kanclerza Adenauera, potem pierwszego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Doktryna ta zakładała, że Niemcy nie utrzymują stosunków dyplomatycznych z państwami uznającymi NRD.

Artykuł został opublikowany w 24/2021 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także