KrajSąd Najwyższy za silniejszą ochroną więzi rodzinnych

Sąd Najwyższy za silniejszą ochroną więzi rodzinnych

Rodzina
Rodzina / Źródło: Pixabay/domena publiczna
Dodano 1
Sąd Najwyższy potwierdził w swoim orzeczeniu, że poważne obrażenia ciała, które uniemożliwiają utrzymywanie więzi bliskich z poszkodowanym, uprawniają ich do uzyskania od sprawcy i ubezpieczyciela zadośćuczynienia w drodze postępowania cywilnego o naruszenie dóbr osobistych.

Sąd Najwyższy rozważał, czy przebywanie poszkodowanego w stanie wegetatywnym jest podstawą dla jego bliskich, by rościć sobie prawo do zadośćuczynienia. Sędziowie zastanawiali się, czy warunkiem uzyskania takiej rekompensaty jest całkowite pozbawienie możliwości podtrzymywania więzi, które następuje w przypadku śmierci poszkodowanego, czy też wystarczy zaistnienie przesłanki, że normalne utrzymywanie takich relacji jest uniemożliwione.

Jak wskazał SN, uzyskanie zadośćuczynienia będzie mogło być dochodzone zarówno od sprawcy obrażeń, którym uległ poszkodowany, jak i od ubezpieczyciela.

Wyrok nie został jeszcze uzasadniony. Dopiero w nim zostaną wyjaśnione szczegółowe motywy orzeczenia.

 1
  • Zuk51 IP
    Może by tak napisać to po polsku.
    Dodaj odpowiedź 5 0
      Odpowiedzi: 0

    Czytaj także