Czy powinniśmy wejść do strefy euro? Polacy są zdecydowani

Czy powinniśmy wejść do strefy euro? Polacy są zdecydowani

Dodano: 
Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne
Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Lech Muszyński
Czy Polska powinna zmienić walutę ze złotego na euro? Jak wskazuje sondaż pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl Polacy są raczej sceptyczni wobec tego pomysłu.

W badaniu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl ankietowanym zadano pytanie: "Czy Polska powinna zmienić walutę ze złotego na euro?".

Odpowiedź "Tak, jak najszybciej" wybrało zaledwie 15,8 proc. badanych, a odpowiedź: "Tak, ale w perspektywie 3-5 lat" 18,4 proc. badanych. Tylko 3,8 proc. ankietowanych uważa, że Polska powinna wejść do strefy euro "najwcześniej za 10 lat".

Negatywnie do zmiany waluty odnosi się 51,9 proc. badanych, a 10,1 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "Nie wiem, trudno powiedzieć".

Badanie przeprowadzono w dniach 28-29 maja 2022 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.

KE ocenia możliwość wejścia Polski do strefy euro

Tymczasem Komisja Europejska KE ocenia, że Polska nie spełnia warunków przyjęcia euro. Chodzi m.in. o ocenę zgodności przepisów prawnych oraz spełnienia kryteriów konwergencji.

"W świetle oceny zgodności przepisów prawnych oraz spełnienia kryteriów konwergencji, a także uwzględniając dodatkowe istotne czynniki, Komisja jest zdania, że Polska nie spełnia warunków przyjęcia euro" – czytamy w "Convergence Report 2022".

W szczególności:
* Prawodawstwo Polski nie jest w pełni zgodne z wymogiem określonym w art. 131 TFUE
* Polska nie spełnia kryterium stabilności cen
* Polska spełnia kryterium finansów publicznych
* Polska nie spełnia kryterium kursu walutowego
* Polska nie spełnia kryterium konwergencji długoterminowych stóp procentowych, wymieniła Komisja.

Jeśli chodzi o ustawodawstwo w Polsce – w szczególności ustawa o Narodowym Banku Polskim (NBP) i Konstytucja RP – nie jest w pełni zgodne z obowiązkiem przestrzegania postanowień art. 131 TFUE. Niezgodności dotyczą niezależności banku centralnego, zakazu finansowania ze środków banku centralnego oraz integracji banku centralnego z Europejskim Systemem Banków Centralnych (ESBC) w momencie przyjęcia euro. Ponadto ustawa o NBP również zawiera pewne niedoskonałości dotyczące niezależności banku centralnego oraz integracji NBP z ESBC w momencie przyjęcia euro, podała Komisja w raporcie.

Czytaj też:
PiS i Kukiz'15 z ponad 41 proc. poparcia, problemy Konfederacji. Sondaż dla DoRzeczy.pl
Czytaj też:
Jak Polacy oceniają działania prezydenta Dudy ws. Ukrainy?

Źródło: DoRzeczy.pl / ISBnews
Czytaj także