• Zuzanna DąbrowskaAutor:Zuzanna Dąbrowska

Rota bez Boga

Dodano: 
ZHP. Zdj. ilustracyjne
ZHP. Zdj. ilustracyjne Źródło: Wikipedia / Krzysztof Franek/ CC BY-SA 3.0
Związek Harcerstwa Polskiego dopuścił alternatywną rotę przysięgi, w której nie ma odniesienia do Boga. Ideowe rozmiękczenie może być początkiem końca tej organizacji.

W maju w Warszawie obradował 42. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego. Jako najważniejszy organ władz jest on odpowiedzialny za wyznaczanie kierunków. Instruktorzy decydują o przyszłości organizacji. Po długiej dyskusji – jak relacjonowała Polska Agencja Prasowa – zapadła demokratyczna decyzja o wprowadzeniu do statutu ZHP alternatywnej roty przyrzeczenia harcerskiego. Teraz nowo zaprzysięgani harcerze będą mogli wybrać jeden z dwóch tekstów przysięgi. Pierwsza, oryginalna wersja brzmi: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu”. Druga, z której wycięto Boga, ma następującą treść: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce, stać na straży harcerskich zasad, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu”. Władze ZHP wyjaśniają, że alternatywa powstała z myślą o osobach, „które nie są gotowe na określenie swojego wyznania, ale ciągle go poszukują”. I przekonują: „Rozwój duchowy jest bardzo ważnym elementem w pracy wychowawczej ZHP. Chcemy jako organizacja dawać możliwość młodym ludziom szukania swojej drogi, w której wspierają ich instruktorki i instruktorzy”. Między wierszami można wyczytać, że odniesienie do Boga jest ograniczeniem w „rozwoju duchowym”.

Cały artykuł dostępny jest w 26/2022 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także