Ekspert: Banki będą masowo pozywać frankowiczów

Ekspert: Banki będą masowo pozywać frankowiczów

Dodano: 
Bank, zdjęcie ilustracyjne
Bank, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich, tłumaczy, że masowe pozwy to efekt orzeczenia Sądu Najwyższego z maja 2021 r.

Banki muszą się spieszyć z pozwami wobec klientów, bo niedługo mija trzyletni okres przedawnienia spraw związanych z unieważnianiem kredytów nominowanych we frankach.

Ważne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego

– Pozwy to konsekwencja orzeczenia Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów z maja 2021 r., w którym postanowiono, że trzyletni termin przedawnienia roszczeń banków liczy się od momentu złożenia przez klienta oświadczenia, że nie zgadza się na dalsze utrzymywanie umowy w związku z klauzulami abuzywnymi – mówi Tadeusz Białek.

– Bank, jak każdy podmiot gospodarczy, musi dbać o swoje interesy oraz klientów. Nie możemy więc dopuścić do przedawnienia roszczeń. Pozew dostanie nie tylko kredytobiorca, który wystąpił przeciwko bankowi do sądu, ale każdy frankowicz, który wszedł w spór z bankiem np. na drodze postępowania reklamacyjnego – dodaje wiceprezes ZBP.

Decyzja TSUE korzystna dla frankowiczów

8 września 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał, że przysługująca sądowi krajowemu wyjątkowa możliwość zastąpienia nieuczciwego warunku umownego przepisem prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym jest ograniczona do przypadków, w których usunięcie tego nieuczciwego warunku umownego zobowiązywałoby ów sąd do unieważnienia danej umowy w całości, narażając tym samym konsumenta na szczególnie szkodliwe skutki.

"Tymczasem w sytuacji, gdy konsument został poinformowany o konsekwencjach związanych z całkowitym unieważnieniem umowy i wraził zgodę na takie unieważnienie, nie wydaje się, aby została spełniona przesłanka, zgodnie z którą unieważnienie całej umowy naraziłoby go na szczególnie szkodliwe konsekwencje" – argumentował Trybunał.

W konsekwencji dyrektywa nie zezwala na zastosowanie orzecznictwa krajowego, zgodnie z którym sąd krajowy może, po stwierdzeniu nieważności nieuczciwego warunku znajdującego się w umowie konsumenckiej, które pociąga za sobą nieważność tej umowy w całości, zastąpić warunek umowny, którego nieważność została stwierdzona, przepisem prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym, nawet jeśli konsument sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu, podał TSUE.

Czytaj też:
Ważna dla frankowiczów decyzja TSUE
Czytaj też:
Rząd wejdzie w spór z bankami? "Możliwe rozwiązanie ustawowe"

Źródło: Prawo.pl
 0
Czytaj także