15 lat Koła Literackiego „Anima”

15 lat Koła Literackiego „Anima”

Dodano: 
Trzeci Oddech Kaczuchy
Trzeci Oddech Kaczuchy Źródło: Jolanta Stelmasiak
"Smażyć się będzie w piekle zapomnienia miasto, które nie dba o swoich poetów. Sieradz będzie w niebie. Sieradz to wyjątkowo dobre miejsce dla literatury. " – napisał poeta i krytyk literacki dr Arkadiusz Frania recenzując antologię Koła Literackiego „Anima” pt. „Optymistyka”.

„Anima” powstała 15 lat temu w książnicy szpitalnej - Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu. Jej założycielką i opiekunką jest Maria Duszka. Na przestrzeni 15 lat z „Animą” związanych było około 40 osób. Autorzy należący do koła są laureatami wielu konkursów literackich. Ich utwory zostały przełożone na kilkanaście języków obcych i opublikowane w tomikach, antologiach i czasopismach ogólnopolskich i zagranicznych, m.in. w USA, Niemczech, Austrii, Serbii, Bułgarii, na Litwie i Ukrainie. Członkowie „Animy” uczestniczyli w wielu festiwalach literackich w kraju i zagranicą, m.in. w: Niemczech, Bułgarii, Wielkiej Brytanii i na Litwie.

Trzeci Oddech Kaczuchy

15 lat Koła Literackiego „Anima”

24 listopada 2017 r. w Spółdzielczym Domu Kultury w Sieradzu został zorganizowany wieczór jubileuszowy. Prezydent Sieradza Paweł Osiewała wręczył listy gratulacyjne Marii Duszce oraz najbardziej wyróżniającym się członkom koła: Agnieszce Jarzębowskiej, Annie Michalskiej – Sapkota, Marice Kmieć – Wymazała, Katarzynie Jeznach, Jackowi Brzostowskiemu i Markowi Marciniakowi. Imprezę uświetnił koncert zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy i dwa minirecitale: Pawła Ciesielskiego i Anny Tarasiewicz z Łodzi oraz Urszuli Ostrowskiej ze Złotego Potoku koło Częstochowy. Obecni na spotkaniu poeci zaprezentowali swoje utwory – liryczne i satyryczne. Były także wspomnienia, gratulacje i podziękowania. Imprezę poprowadzili członkowie koła: Kamila Klimczak oraz niżej podpisany

Piotr Spottek

Czytaj także