Mastalerek dostał ochronę SOP. "Powody jej przyznania są niejawne"

Mastalerek dostał ochronę SOP. "Powody jej przyznania są niejawne"

Dodano: 
Marcin Mastalerek
Marcin Mastalerek Źródło:PAP / Radek Pietruszka
Według nieoficjalnych doniesień medialnych szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek dostał ochronę SOP.

Marcin Mastalerek jest chroniony przez Służbę Ochrony Państwa (SOP) – donosi dziennik "Rzeczpospolita". "Powody jej przyznania są niejawne" – czytamy.

Decyzję w tej sprawie miał kilka tygodni temu wydać minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. – Zagrożenie jest realne, lepiej chuchać na zimne – powiedział informator "Rz".

Ochrona SOP

"To, czy dana osoba posiada ochronę SOP, jest informacją niejawną. SOP realizuje zadania określone ustawą z 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa. Artykuł 3 pkt 1 tej ustawy określa osoby objęte ochroną, natomiast artykuł 63 pkt 1 zapewnia ochronę form i metod zadań realizowanych przez SOP. Jednocześnie informujemy, że decyzje o objęciu ochroną danej osoby podejmowane są po analizie zagrożeń dokonywanej przez SOP” – poinformowało MSWiA w komunikacie, na który powołała się "Rzeczpospolita".

Do głównych zadań Służby Ochrony Państwa należy ochrona osób i obiektów oraz rozpoznawanie i zapobieganie skierowanym przeciw nim przestępstwom. Osobami, którym z mocy ustawy przysługuje ochrona SOP są: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw zagranicznych. Jednocześnie SOP ochrania byłych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo minister właściwy do spraw wewnętrznych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, podejmuje decyzję o objęciu ochroną innych osób ze względu na dobro państwa.

Marcin Mastalerek został szefem gabinetu prezydenta w październiku 2023 r., wcześniej, od 2020 r. był doradcą społecznym Andrzeja Dudy. Do jego zadań należy m.in.: kontakt z mediami, planowanie działań prezydenta, a także współpraca z Sejmem i Senatem oraz organami administracji publicznej, środowiskami politycznymi i organizacjami pozarządowymi.

Czytaj też:
Spięcie Mastalerka i Błaszczaka. "Zajmij się pan wreszcie pracą"

Źródło: rp.pl
Czytaj także