"To powinno być naszym celem". Ważne słowa prezydenta na forum ONZ

"To powinno być naszym celem". Ważne słowa prezydenta na forum ONZ

Dodano: 
Przemówienie prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas sesji otwarcia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku
Przemówienie prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas sesji otwarcia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku Źródło:PAP / Radek Pietruszka
– Naszym celem powinno być zapobieganie kryzysom, a nie tylko reagowanie na nie – mówił w czwartek na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. W ramach wizyty wziął w czwartek udział w sesji otwarcia wydarzenia na temat budowania globalnej odporności i promowania zrównoważonego rozwoju przez powiązania infrastrukturalne Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. W wygłoszonym tam wystąpieniu wskazywał na potrzebę budowania połączeń infrastrukturalnych i stawiania na zrównoważony rozwój.

– Nasz świat stoi w obliczu wielu globalnych kryzysów, z których wszystkie mają znaczący wpływ na systemy infrastruktury. Każdy kraj doświadczył zakłóceń wynikających z pandemii, wojen i konfliktów, zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych. Zaburzenia w łańcuchach dostaw, zablokowane szlaki transportowe, brak bezpieczeństwa energetycznego i ograniczona dostępność bezpiecznych usług telekomunikacji oddziałują na społeczeństwa i gospodarki na całym świecie – zaczął swoje przemówienie Andrzej Duda. Prezydent wyraził przekonanie, że wielu z tych wyzwań można nie tylko stawić czoła, ale je ograniczyć poprzez budowanie sieci regionalnych połączeń infrastrukturalnych. Jak podkreślił, jest to kluczowy instrument budowania odporności, co – wskazał – jest zadaniem o znaczeniu kluczowym dla zapewnienia globalnego rozwoju. – Naszym celem powinno być zapobieganie kryzysom, a nie tylko reagowanie na nie – zauważył.

"Bardzo czytelny sygnał" do systemu ONZ i sektora prywatnego

Prezydent Duda przyznał, iż jest dumny, że to właśnie Polska zainicjowała i prowadziła negocjacje w sprawie rezolucji ONZ dotyczące współpracy regionalnej i zrównoważonego rozwoju. – Ta wspólna, ponadregionalna inicjatywa Polski, Bułgarii, Chorwacji, Salwadoru, Estonii, Węgier, Japonii, Łotwy, Litwy i Rumunii była wspólnie promowana przez ponad 80 krajów reprezentujących wszystkie regiony. Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w drodze konsensusu, legła u podstaw naszego dzisiejszego spotkania – powiedział.

– Rezolucja wysyła do całego systemu ONZ i sektora prywatnego bardzo czytelny sygnał, że inwestowanie w niezawodną, zrównoważoną i odporną infrastrukturę wysokiej jakości jest powszechnym priorytetem w skali całego świata. Co ważniejsze, świadczy o naszym głębokim zaangażowaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju i dialogu z krajami Globalnego Południa – kontynuował prezydent.

twitter

Duda o inicjatywie Trójmorza. "Nasze działania przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa i dobrobytu UE"

W dalszej części swojego wystąpienia Duda zwracał uwagę, że chociaż kryzysy i wyzwania występują na całym świecie, każdy region jest dotknięty w specyficzny sposób i w odpowiedzi opracowuje rozwiązania dopasowane do własnych uwarunkowań. – Polska zainicjowała tę rezolucję zainspirowana konkretnym, regionalnym przykładem, jakim jest Inicjatywa Trójmorza – format rozwijany od 2015 r. przez kraje europejskie położone między Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim – podkreślił.

– W ciągu ostatnich 9 lat Inicjatywa Trójmorza stała się podstawową platformą dla regionalnych wysiłków mających na celu zwiększenie sieci połączeń w naszej części Europy. Nasze wspólne działania przyczyniły się do bezpieczeństwa i dobrobytu gospodarczego Unii Europejskiej, głównie poprzez różne projekty infrastrukturalne i poprawę połączeń regionalnych – mówił dalej Andrzej Duda, wskazując że członkowie niniejszej inicjatywy należą do krajów najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej, a także ze są "motorem europejskiej gospodarki i doskonałą lokalizacją dla inwestycji w obecnych niestabilnych czasach".

– Europa Środkowo–Wschodnia została szczególnie mocno dotknięta rosyjską agresją na Ukrainę. To właśnie infrastruktura Trójmorza umożliwiła nam odejście od rosyjskich źródeł energii. Zwiększona ilość powiązań regionalnych pomogła nam uniknąć najgorszych konsekwencji tej wojny – tłumaczył.

– Wierzymy, że infrastruktura jest trzonem funkcjonowania każdego społeczeństwa i gospodarki, jest też absolutnie niezbędna do zapewnienia wsparcia ratującego życie. (...)Wypełnienie luki w finansowaniu infrastruktury wymaga nakładów ze źródeł publicznych i prywatnych, z którymi muszą iść w parze współpraca techniczna, rozwój umiejętności i budowanie potencjału, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Pragnę zapewnić, że Polska – i cała Unia Europejska – jest zaangażowana we wzmacnianie naszych partnerstw infrastrukturalnych z wami poprzez EU Global Gateway – inicjatywę inwestycji infrastrukturalnych o wartości 300 mld euro – mówił na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych polski prezydent.

Andrzej Duda zakończył swoje wystąpienie wyrażeniem przekonania, że "dzięki sieci powiązań infrastrukturalnych społeczeństwa i gospodarki będą bardziej odporne i możliwa będzie sprawiedliwa transformacja, która nie pozostawi nikogo w tyle".

Czytaj też:
Duda spotkał się z Trumpem. "Jesteśmy cały czas po stronie Polski"
Czytaj też:
Prezydent: Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę
Czytaj też:
Bosak wyprzedza Trzaskowskiego. Duże niespodzianki w najnowszym sondażu

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: Prezydent.pl
Czytaj także