Sejm: Wpłynęły nowe projekty PiS dot. sądów i Trybunału Konstytucyjnego

Sejm: Wpłynęły nowe projekty PiS dot. sądów i Trybunału Konstytucyjnego

Dodano: 
Posiedzenie Sejmu
Posiedzenie Sejmu Źródło:Kancelaria Sejmu / Rafał Zambrzycki
Na stronie internetowej Sejmu opublikowano projekty ustaw o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym i o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusie jego sędziów.

Nowelizację ustaw o ustroju sądów powszechnych i o SN zapowiedział w czwartek Marek Ast z PiS. Poseł tłumaczył, że w myśl proponowanych przepisów minister sprawiedliwości nie będzie mógł odwołać prezesa lub wiceprezesa sądu bez opinii kolegium sądu i Krajowej Rady Sądownictwa, a wiek emerytalny sędziów – zarówno kobiet, jak i mężczyzn – wyniesie 65 lat.

Z kolei nowelizacja przepisów ustaw o organizacji TK i statusie jego sędziów zakłada publikację trzech dotychczas niepublikowanych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku, ale z zastrzeżeniem, że TK wydał je z naruszeniem prawa.

"Publikacja tych rozstrzygnięć jest zatem prawnie obojętna – i choć może budzić wątpliwości z punktu widzenia ich zgodności z prawem i wyraźnych naruszeń procedury, jakich dopuszczono się przy ich wydawaniu, uzasadnione wydaje się ich ogłoszenie, z zaznaczeniem szczególnych okoliczności jakie się z nimi wiążą" – napisano w projekcie.

Zdaniem wnioskodawców, "uzasadnieniem takiego rozwiązania jest dążenie do stabilizacji systemu prawnego i zakończenia konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, który – niezależnie od nieuzasadnionych i niesprawiedliwych zarzutów kierowanych przez jego krytyków – negatywnie wpływa na społeczne oceny wymiaru sprawiedliwości i kontroli konstytucyjności polskiego prawa".

Autorzy projektu uważają, że nowelizacja przyczyni się do zakończenia sporu o Trybunał i wzmocnienia jego pozycji ustrojowej, a także poprawy sytuacji Polski w sporze z Komisją Europejską.

Czytaj też:
Warchoł: Ministerstwo Sprawiedliwości jest za zmianami, jeśli ich efektem będzie kompromis z KE

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także