KrajRząd przeznaczy kolejne 32 mln zł na żydowskie muzea. 15 pytań Winnickiego do Glińskiego

Rząd przeznaczy kolejne 32 mln zł na żydowskie muzea. 15 pytań Winnickiego do Glińskiego

Robert Winnicki, poseł
Robert Winnicki, poseł / Źródło: PAP / Jakub Kamiński
Dodano 250
Prezes Ruchu Narodowego poseł Robert Winnicki skierował do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego 15 pytań. Dotyczą one informacji przekazanej przez ministra za pośrednictwem portalu społecznościowego o przeznaczeniu 32 mln zł na żydowskie muzea.

Z informacji przekazanej przez Glińskiego na Twitterze wynika, że polscy podatnicy w ciągu pięciu lat zapłacą za Muzeum Getta Warszawskiego oraz Muzeum Chasydyzmu 32 mln zł.

W związku z tą informacją, Robert Winnicki zwrócił się do ministra kultury z piętnastoma pytaniami. Prezes Ruchu Narodowego prosi, aby Piotr Gliński ustosunkował się do poniższych kwestii:

1. Jakie kroki podjął Pan Minister by państwo polskie odzyskało pełną kontrolę nad Muzeum POLIN i Muzeum Auschwitz? Jeśli nie podjął - dlaczego? Czy Pan Minister nie dostrzega takiej pilnej potrzeby w związku z kontrowersjami dotyczącymi ich funkcjonowania?

2. Czy w okresie pełnienia przez Pana funkcji Ministra Kultury zaszły w formie działania, w statutach lub we władzach wymienionych placówek jakieś zmiany? Jeśli tak to czym były spowodowane i jakie było stanowisko Ministra wobec tych zmian?

3. Kto w okresie pełnienia przez Pana funkcji Ministra Kultury reprezentował Ministerstwo we władzach owych placówek? Czy osoby te interweniowały w jakikolwiek sposób ws. kontrowersji poruszających opinię publiczną? Czy po tych interwencjach pozostał w Ministerstwie jakiś pisemny ślad, np. pisma otrzymane „do wiadomości” Ministra?

4. Który wiceminister i który dyrektor departamentu odpowiada za nadzór nad wymienionymi placówkami? Jaka była ich aktywność ws. nadzoru nad tymi muzeami w okresie pełnienia przez Pana funkcji Ministra?

5. Jak Minister ocenia sposób działania władz wymienionych muzeów i realizowaną przez nie politykę historyczną? Czy planowana jest w najbliższym czasie zmiana władz powyższych placówek powstałych i dotowanych z pieniędzy podatników?

6. Czy zapowiedź budowy kolejnych muzeów, tj. Muzeum Getta Warszawskiego i Muzeum Chasydyzmu została powiązana z gestami wzajemności na rzecz polskiej polityki historycznej ze strony Izraela? Jeśli tak to z jakimi konkretnie i jakie strona izraelska poczyniła zapowiedzi? Jeśli nie to dlaczego? Czy Polska wyraża wobec strony izraelskiej takie oczekiwania? Jeśli nie wyraża to dlaczego?

7. Czy nad budowanymi z pieniędzy Polaków muzeami Chasydyzmu i Getta Warszawskiego rząd państwa polskiego będzie miał pełną kontrolę w zakresie powoływania i odwoływania władz tych placówek oraz decydowania o prezentowanych w nich treściach? Czy Minister rozważa powołanie którejś z tych placówek w formule publiczno-prywatnej lub rządowo-samorządowej, tak jak muzeum Polin?

8. Czy powstał już w Ministerstwie Kultury jakikolwiek dokument precyzujący założenia programowe i polityczne stojące za pomysłem utworzenia nowych muzeów dot. tematyki żydowskiej? Jeśli tak to proszę o informację jaki i o streszczenie zawartych w nim założeń.

9. Czy powstał już w Ministerstwie Kultury jakikolwiek dokument precyzujący plan formy instytucjonalno-prawnej oraz plan finansowania nowych muzeów dot. tematyki żydowskiej? Jeśli tak to proszę o informację jaki i o streszczenie zawartych w nim planów.

10. Jak liczny personel owych placówek Minister przewiduje? Proszę o podanie w przybliżeniu przewidywanej liczby pracowników zatrudnionych na etat.

11. Jaki tryb i kalendarz opracowania i konsultacji założeń do scenariuszy wystaw Pan Minister planuje? Czy scenariusze mają przewidywać wątki dotyczące antysemityzmu Polaków lub współdziałania Polaków w przemocy wobec Żydów? Czy scenariusze mają przewidywać wątki dotyczące antypolonizmu Żydów lub współdziałania Żydów w przemocy na Żydach?

12. Czy planowane muzea mają być muzeami w tradycyjnym sensie, tzn. placówkami skupionymi na neutralnym popularyzowaniu historii czy „nowoczesnymi muzeami”, tzn. placówkami takimi jak POLIN, w których historia jest punktem wyjścia do aktywnego kreowania współczesnej debaty społecznej i politycznej?

13. Ostatnie wydarzenia pokazały ogromne różnice w polskiej i żydowskiej pamięci historycznej oraz elementarny brak zgody co do tego co jest prawdą o polsko-żydowskich relacjach. Proszę o informację, którą perspektywę mają według planu Pana Ministra prezentować nowe muzea getta i chasydyzmu:

a) perspektywę polską

b) perspektywę żydowską

c) jedną kompromisową perspektywę

d) obie perspektywy równolegle obok siebie

Jeśli ministerstwo przewiduje wariant kompromisowy to proszę o informację jaki Minister przewiduje plan wypracowania kompromisu i kto miałby być jego stroną - środowiska żydowskie z Polski stojące obecnie za polityką muzeum POLIN czy zajmujące się historią Żydów ośrodki historyczne i naukowe z Izraela?

14. Dlaczego Minister Kultury zdecydował się przedstawić koncepcje utworzenia w Polsce dwóch kolejnych ośrodków zajmujących się historią Żydów, w sytuacji gdy dotychczasowe doświadczenia pokazują że placówki takie są źródłem napięć w polskiej polityce wewnętrznej i zagranicznej, dając podstawę wpływowym kręgom z Izraela, Europy i ze Stanów Zjednoczonych do prób ingerencji w nasze życie społeczne i polityczne? Czy Pan Minister nie widzi ryzyka stworzenia w ten sposób zarzewia nowych sporów, które ze względu na kontekst Holokaustu natychmiast zostaną umiędzynarodowione?

15. Proszę o informację czy Minister Kultury ws. planów tworzenia Muzeum Getta i Muzeum Chasydyzmu:

a) badał nastawienie opinii publicznej i oczekiwania wyborców

b) zasięgał opinii IPN

c) zasięgał opinii MSZ

d) zasięgał opinii prezydenta RP

e) zasięgał opinii ABW i AW ws. ochrony kontrwywiadowczej takich placówek i rozpoznania ewentualnych zagrożeń dla wizerunku i pozycji Polski, jakie może spowodować proces ich tworzenia i ich funkcjonowanie

f) zasięgał opinii szefów klubów parlamentarnych i liderów partii politycznych

g) zasięgał opinii sejmowej i senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu

h) zasięgał opinii polskich historyków i historycznych jednostek naukowych polskich uniwersytetów

i) zasięgał opinii środowisk żydowskich z Polski

j) konsultował się z ambasadą Izraela w Polsce

k) konsultował się z Instytutem Yad Vashem lub innymi ośrodkami z Izraela zajmującymi się historią Żydów

l) konsultował się z międzynarodowymi środowiskami żydowskimi, w tym chasydzkimi

Jeśli tak to proszę o informację które z powyższych podmiotów przedstawiły swoje opinie i w jakiej formie.

/ Źródło: Facebook
/ api

Czytaj także

 250
 • Dobra zmiana IP
  Dodaj odpowiedź 2 1
    Odpowiedzi: 0
  • leser IP
   A jak Żydki chcą muzea,niech je sobie budują za SWOJE PIENIĄDZE /bogatsi są od Polaków/,..! Co to za układy sobie robi z Żydami, minister Gliński...!!!
   Dodaj odpowiedź 56 0
     Odpowiedzi: 0
   • leser IP
    Dobrze,że są takie oto pytania ,a minister Gliński to rodowe nazwisko ,czy podmienione na nasze ..!!? Wybrany "nasz" rząd,podobno SŁUŻY nam Polakom..Więc problemu z odpowiedzią nie będzie..Emeryci już załatwieni /z podatkiem/ na perłowo..Teraz p.minister za nasz grosz /nie ma to znaczenia czy duży,czy mały/,chce zafundować Żydom w Polsce, ich kawałek ojczyzny..Naród dał zgodę,czy tak sam od siebie minister chce zadziałać..!?
    Dodaj odpowiedź 50 0
      Odpowiedzi: 0
    • PO=PiS IP
     Do byłych zwolenników PiS, albo do niezdecydowanych wyborców - błagam, nie głosujcie na PO by odsunąć PiS od władzy.. są inne alternatywy: K'15, RN, Wolność, FDR!
     Dodaj odpowiedź 59 0
       Odpowiedzi: 0
     • Adam. IP
      TYLKO RUCH NARODOWY! W MAJU NA JEDNEJ LIŚCIE Z WOLNOŚCIĄ - GŁOSUJEMY!
      Dodaj odpowiedź 81 0
        Odpowiedzi: 0

      Czytaj także