KrajKRS zajęła oficjalne stanowisko ws. statusu prof. Gersdorf

KRS zajęła oficjalne stanowisko ws. statusu prof. Gersdorf

Prof. Małgorzata Gersdorf
Prof. Małgorzata Gersdorf / Źródło: PAP / Marcin Obara
Dodano 291
KRS wskazała, że analiza całokształtu przepisów konstytucji i ustawy o SN prowadzi do wniosku, że I prezesem Sądu Najwyższego może być wyłącznie sędzia SN pozostający w służbie czynnej – informuje TVP Info.

Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła w oficjalnym stanowisku, że "szacunek dla państwa i autorytet prezydenta wymagają, aby wydany przez niego akt ws. przejścia sędziego SN w stan spoczynku był respektowany m.in. przez Małgorzatę Gersdorf. Dla KRS akt ten jest podstawą do tego, że Gersdorf jest byłą I prezes SN".

Czytaj także:
Gersdorf uważa się za I prezesa SN na uchodźstwie. Dera: Na to nie ma lekarstwa
Czytaj także:
"Wasza postawa budzi szacunek całego demokratycznego świata". Podziękowania Gersdorf
Czytaj także:
Premier pokazywał zdjęcie Gierka i Gersdorf? Rząd odpowiada "Wyborczej"

/ Źródło: TVP Info

Czytaj także

 291
 • Anonum IP
  stara bura suka.
  Dodaj odpowiedź 9 1
    Odpowiedzi: 0
  • Sprawiedliwy IP
   Sielap a gdzie te Sądy mają prawa obywatelskie co!!! Sądy w Polsce to zwykłe dno, które się wzajemnie kryje. Śmieją się już oficjalnie z Polskich Sądów za granicą, że to biznes rodzinny. Na miejscu PISu już dawno bym ich wszystkich wyrzucił po dobroci lub przemocą, mamy tylu młodych prawników, jest kim tą chołotę zastąpić. Owoce i osiągnięcia Polskiego Sądownictwa są powszechnie znane!
   Dodaj odpowiedź 10 1
     Odpowiedzi: 0
   • sialap IP
    Dzisiejsze KRS to ludzie upadli, powołani z mandatu reżimu PiS. Ich opinie zaprzeczają roli jaką KRS ma spełniać w konstytucji.

    Art. 186. 1. Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
    2. Krajowa Rada Sądownictwa może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
    KRS to służalcy PiS i dobijają oni system sadownictwa. Ich uzasadnienie brzmi w sensie takim? " ponieważ pada deszcz to mokniemy ". Gówno prawda? jełopy jest możliwość otworzenia parasola, ubrania peleryny.
    KRS natomiast twierdzi:
    " że analiza całokształtu przepisów konstytucji i ustawy o SN prowadzi do wniosku, że I prezesem Sądu Najwyższego może być wyłącznie sędzia SN pozostający w służbie czynnej" oraz " szacunek dla państwa i autorytet prezydenta wymagają, aby wydany przez niego akt ws. przejścia sędziego SN w stan spoczynku był respektowany m.in. przez Małgorzatę Gersdorf. Dla KRS akt ten jest podstawą do tego, że Gersdorf jest byłą I prezes SN".

    To oznacza, że KRS jest organem przejętym w wyniku zamachu PiS, wspieranym prezydenta. Ci ludzie nie są godni swoich tytułów, gdyż dobrowolnie oddali swoją niezawisłość oraz w sposób oficjalny popierają zamach na organ państwowy jakim jest Sąd Najwyższy!.
    Ci sędziowie wpisali się w zamach na niezależność KRS i kiedyś ich nazwiska powinny być wymazane z palestry .
    Na dowód ich miałkości umysłowej powołuję tekst o szacunku dla prezydenta?
    Pachołki z KRS? mówimy tutaj o zasadach, szacunku do prawa a nie do wielokrotnego przestępcy konstytucyjnego, który przede wszystkim zamachnął się na sądy. To co ci ludzie mówią, to jawne zaprzeczenie panującej wiedzy prawniczej oraz etosowi służby dla państwa jaką powinien wyrażać sędzia.
    Podobnym żenującym stanem wiedzy (albo uległością ) wykazali wykazali się sędziowie trybunału konstytucyjnego, który stwierdzili? że prezydent miał prawo ułaskawić Kamińskiego.
    Według znaczenia tych faktów, stwierdzić można, że nie mamy niezależnego Trybunału Konstytucyjne, nie mamy niezależnej KRS a stanowi to dowód, że władza ustawodawcza i wykonawcza w emanacji partii Pisowskiej dokonała faktycznej likwidacji wspomnianych organów tworząc fasadowe nic nie znaczące dla praworządności oraz powagi państwa organizacje z ukrytym szyldem PiS.
    Wszystkie te działania stanowią przestępstwo uwidocznione w kodeksie karnym:

    Art. 128 § 1. Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu,podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
    § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
    § 3. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

    Rozumiem, że zwykli ludzie ludzie nie rozumieją istoty prawa i wagi instytucji tegoż prawa. Opozycja powinna zakasać rękawy i ruszyć w Polskę wyjaśniając przestępczą rolę pis poprzez powoływanie przepisów oraz tłumaczenie konsekwencji (skutków) dla zwykłego obywatela.
    Powinna gromadzić dowody, zeznania ludzi świadczących o przestępczej działalności prokuratury, mediów publicznych, ministrów oraz tego nowego wymiaru sprawiedliwości, określić konkretne osoby łamiące prawo.
    Niech przykład stanowi afera z prawem wodnym gdzie wicemister Ochrony Środowiska ani żadna osoba z tych, które tworzyły ustawę nie mogą stwierdzić, kto dokonał zmiany w ustawie wprowadzając przepis nakładający na zarządy wód pokrywania kosztów montażu urządzeń służących zliczaniu wielkości np. ścieków czy poboru wód. Nikt nic nie wie? a ustawa już obowiązuje i skutek finansowy to ileś miliardów złotych.
    Dodaj odpowiedź 2 13
      Odpowiedzi: 0
    • sialap IP
     To ja też powtórzę.... Alek58 ty tępy pisowski gamoniu.

     Ty płatny pisowski politruku co chcesz kłamco udowodnić? jak TK, że prezydent miał prawo? przecież to największa hipokryzja jaką ktoś rozumny usłyszał. Prezydent nie miał prawa a trybunał konstytucyjny wydał orzeczenie na pochwale przestępstwa i niedługo takie będziemy mieli sądy.. Mamy w Polsce już bezprawie gdzie jakiś idiota w sejmie mówi podobnie jak tutaj idiota na forum ? nazywający się Alek58..
     On niestety nie jest idiotą? tylko zatrudnionym tępym cieciem który ma za zadanie pozycjonować treści pro pisowskie na pierwszym miejscu. Jemu nie chodzi o prawdę, tylko miejsce.
     Masz rację, że są to wypociny ale tylko dlatego, że jest gorąco.
     Jeżeli miałbyś jakieś pojecie o zasadach tworzenia prawa oraz jego interpretacji to nie pisałbyś jakiś głupot i do tego w taki bełkotliwy sposób.
     -------------------------------------
     Art. 123. 1. Rada Ministrów może uznać uchwalony przez siebie projekt ustawy za  pilny, z  wyjątkiem projektów ustaw podatkowych, ustaw dotyczących wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu, Senatu oraz  organów samorządu terytorialnego, ustaw regulujących ustrój i  właściwość władz publicznych, a  także kodeksów.
     ------------------------------------------
     Bezprawne działanie PiSu zaczyna się już od procedowania tych ustaw, które jako ustawy o znaczeniu ustrojowym nie mogą być traktowane w specjalnej procedurze jako pilne - jest to jawne łamanie prawa i zasad. Z tego wynika, ze piS nie jest partią, która może funkcjonować w demokratycznym systemie . Może to oznaczać, ze ta partię, trzeba kiedyś zdelegalizować. Nie rozumie tego tępego pacana?
     że śmieje się pisząc o nieusuwalności sędziów? Ten głupi śmiech kojarzy mi się z kimś z Trybunału Konstytucyjnego. Ten rozbawiony człowiek bo? przecież to nie jest maszyna za klawiaturą, tylko człowiek?

     Nikt nie kwestionuje prawa władzy ustawodawczej do stanowienia prawa. Pawio jednakże powinno być tak stanowione aby nie powodowało konfliktów czyli sprzeczności z konstytucją. Można wnieść do ustawy przepis o zmniejszeniu wieku emerytalnego, ale trzeba go  wprowadzić tak aby nie powodował kolizji. Jaki cel przyświecał PiS owi by zmienić wiek emerytalny? Jednym celem wydaje się być usunięcie ze stanowisk sędziów, którzy te stanowiska zajmowali. Sędziowie zgodnie z konstytucją zostali powołani na okres kadencji 6lat.

     Po co jest ta kadencja ? to taki bezpiecznik by jakaś inna siłą, żadna władzy nie chwiała posiąść wszystkiego? I osoby nie związane z tą władzą patrzyły jej na ręce i pilnowały niezależności sadów. Chociaż KRS ma  w obowiązku konstytucyjnym ochronę niezależności sędziów to oparł władze wykonawczą i ustawodawczą w zamachu na Sad Najwyższy. Racjonalna władza powinna przewidzieć przepisy przejściowe mówiące o zachowaniu kadencji przez urzędujących sędziów z powołania.
     Z tego całego działania widach, że postępowanie PiSu jest zmową i atakiem na instytucję państwową. Oni nie są sprytni, oni korzystają z wzorów Węgierskich. Co z tego wynika?, ze ci ludzie oraz ci którzy ich popierają ? a mają w obowiązku stać na straży niezależności sędziów popełniają przestępstwa przeciwko konstytucji. Krajowa rada sądownictwa stała się organem reżimowym zależnym politycznie. Ci ludzie w KRS dostali się z niewiadomego poparcia i po czynach jak widać służą nie państwu a władzy pisowskiej i zapisy konstytucji nic dla tych ludzi nie znaczą.
     ----------------------------------
     Art. 186. 1. Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
     2. Krajowa Rada Sądownictwa może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
     ---------------------------------------
     Znawco prawa nazywający się Alek58 pisze coś o subiektywnym orzekaniu ? i twierdzi o słuszności tego twierdzenia. W sądach durny lebiego żądałbym obiektywnego orzekania i takie mamy zasady prawa.
     Zapomniałeś zacytować ważny przepis
     ------------------------
     Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.
     -----------------------
     Tworząc swoje ustawy PiS złamał ten przepis konstytucji a jego skutek również ma konsekwencję w kodeksie karnym
     --------------------------------------
     Art. 128 § 1. Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu,podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
     § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
     § 3. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
     ----------------------------------------------
     Czy tworzenie przepisów mających na celu usunięcie urzędujących sędziów wbrew zapisom konstytucji jest przemocą - moim zdaniem oczywiście. Niedługo nie będzie już niezależnych organów Rzeczypospolitej Polskiej.
     Dlatego mierzi mnie taka pokrętna swołocz nazywająca się Alek58, cyt.
     ------------------
     " i ich niezawisłość, czyli możliwość subiektywnego orzekania tylko i i wyłącznie tego dotyczy!!! Parlament organizuje ich pracę, ustala tryb procedowania, parlament ustala w jakim wieku mają przejść na emeryturę"
     ------------------
     który uważa ? że niezawisłość sędziego wiążę się z subiektywnością ich orzekania - a nie zasadą obiektywności.
     To tak jakby żołnierz miał prawo do zastrzelenia osób, które mu się nie podobają dlatego, że jest żołnierzem.
     Dodaj odpowiedź 7 15
       Odpowiedzi: 2
     • Buahaha IP
      Lepiej pozno niz pozniej KRSie. Cos podejrzewam, ze czekaliscie na wieksza rozrobe, ale juz PO balu panno lalu. Ruszaj na saksy do gebelsow i zabierz ze soba UBywateli spod sejmu. A i o Iwulskim nie zaPOmnij. Zrobcie sobie w Niemczech grila na koszt niemieckiego landu - nalezy sie za to zamieszanie wkreowane w Polsce. Tusek i Markela wpadna z pewnoscia pogratulowac. W Polsce beda o Was pisac w podrecznikach prawa i nie tylko, a dzieki temu przez pokolenia bedziecie zdradzieckimi mordami.
      Dodaj odpowiedź 19 12
        Odpowiedzi: 0

      Czytaj także