Prezydent na Radzie Bezpieczeństwa ONZ. "Społeczność ONZ nie może zaakceptować takich metod"

Prezydent na Radzie Bezpieczeństwa ONZ. "Społeczność ONZ nie może zaakceptować takich metod"

Dodano: 40
Prezydent Andrzej Duda na RB ONZ
Prezydent Andrzej Duda na RB ONZ / Źródło: PAP / Radek Pietruszka
– Ani jeden przypadek użycia broni chemicznej nie może pozostawać bez odpowiedzi, ponieważ stanowi to podważenie nie tylko fundamentalnego poczucia sprawiedliwości, ale wręcz prowadzi do erozji reżimów nierozprzestrzeniania i rozbrojenia; a w konsekwencji zagraża bezpieczeństwu nas wszystkich – mówił prezydent Andrzej Duda podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.

– Chcę powiedzieć jasno: każdorazowy przypadek użycia broni chemicznej jest przestępstwem. Nie ma znaczenia, czy użyta jest ona na skalę masową przez reżimy niedemokratyczne i wymierzona przeciwko ich własnym narodom w celu utwierdzenia władzy, czy też czy jest wykorzystywana w akcie terroryzmu państwowego przeciw jednostkom przebywającym za granicą, na których dane państwo chce dokonać zemsty. A jeżeli jest to przestępstwo, pociąga to za sobą zasadnicze zobowiązanie po stronie szanującej zasady prawa wspólnoty międzynarodowej: przestępcy muszą stanąć przed wymiarem sprawiedliwości – podkreślał prezydent.

Jak zaznaczył, Polska przedstawi Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych projekt rezolucji w sprawie wdrożenia konwencji o zakazie broni chemicznej.

– Sprawą wielkiej wagi jest utrzymanie integralności tego porozumienia. Dlatego też wzywam wszystkie państwa członkowskie do wyrażenia jasnego, zdecydowanego i jednomyślnego wsparcia całej społeczności międzynarodowej na rzecz integralności Konwencji o Broni Chemicznej oraz poparcia wysiłków Organizacji na rzecz Zakazu Broni Chemicznej – zaznaczał.

Rozprzestrzenianie broni jądrowej

Andrzej Duda poruszył również kwestię rozprzestrzeniania broni jądrowej.

– Sprawą najwyższej wagi dla każdego porozumienia, które ma na celu kontrolę programów nuklearnych, jest uzyskanie gwarancji jedynie pokojowego wykorzystania takich programów. Mamy obowiązek dokonać oceny takich porozumień pod kątem przyświecających im celów i podejmować wynikające z tych ocen adekwatne działania. Nie powinniśmy przymykać oczu na tych, którzy działają wbrew Traktatowi o Nierozprzestrzenianiu poprzez udostępnianie środków dla pozyskania potencjału nuklearnego, lub poprzez wspieranie na inne sposoby rozwoju takiego potencjału – mówił.

– Dobre i skuteczne mechanizmy kontroli eksportu powinny być stosowane przez wszystkie kraje, które są zaangażowane w obrót technologiami nuklearnymi, chemicznymi i biologicznymi dla celów pokojowych, w celu utrzymania odpowiedniego poziomu kontroli towarów o podwójnym przeznaczeniu i tym samym uczynienia wszelkich starań na rzecz nierozprzestrzeniania bardziej skutecznymi – dodawał.

Całe wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy podczas briefingu Rady Bezpieczeństwa ONZ: „Utrzymanie Międzynarodowego Pokoju i Bezpieczeństwa: Nierozprzestrzenianie Broni Masowego Rażenia”, znajduje się na stronie prezydent.pl.

Czytaj też:
Duda rozmawiał z Trumpem i Poroszenką
Czytaj też:
Trump o Polsce: To wielki naród, który walczy o własną suwerenność
Czytaj też:
USA: Protestujący krzyczeli "konstytucja". Zaskakująca reakcja Agaty Dudy

Źródło: Prezydent.pl / dorzeczy.pl
 40
Czytaj także