2 październik 1944. Upadek Powstania Warszawskiego

2 październik 1944. Upadek Powstania Warszawskiego

Dodano: 18
Fragment "Biuletynu Informacyjnego" z 2 października 1944 roku
Fragment "Biuletynu Informacyjnego" z 2 października 1944 roku / Źródło: DoRzeczy.pl / Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
2 października, od godziny 5.00 rano obowiązuje zawieszenie broni. Tego dnia, do godziny 19.00 Warszawę opuszcza około 16 tys. mieszkańców. Przez cały dzień toczą się pertraktacje polsko-niemieckie w siedzibie gen. von dem Bacha w Ożarowie

2 października, od godziny 5.00 rano obowiązuje zawieszenie broni. Tego dnia, do godziny 19.00 Warszawę opuszcza około16 tys. mieszkańców. Po dwóch dniach ewakuacji w Śródmieściu pozostaje nadal ponad 80 proc. ludności cywilnej.

Działania wojenne ustają o godzinie 21.00 czasu polskiego. Obie strony podpisują formalny układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. W Ożarowie zostaje formalnie podpisany układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Sygnatariuszem ze strony niemieckiej jest gen. Erich von dem Bach, zaś ze strony polskiej – płk dypl. Kazimierz Iranek-Osmecki „Heller” i ppłk dypl. Zygmunt Dobrowolski „Zyndram”.

Najważniejsze ustalenia umowy kapitulacyjnej obejmują:

  • Przyznanie Powstańcom, także tym, którzy dostali się do niewoli od 1 sierpnia 1944 poczynając, uprawnień wynikających z konwencji genewskiej z dnia 27 sierpnia 1929, dotyczącej postępowania z jeńcami wojennymi;
  • Powstańcy nie będą ponosić odpowiedzialności za działalność wojskową i polityczną przed Powstaniem;
  • Oddziały Armii Krajowej mają opuszczać miasto dla złożenia broni w dniach 4 i 5 października;
  • Wobec ludności cywilnej, ewakuowanej z Warszawy, nie będą wyciągane żadne konsekwencje w związku z działalnością we władzach i administracji cywilnej.

Tekst powstał na podstawie materiałów z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Źródło: DoRzeczy.pl / Muzeum Powstania Warszawskiego/1944.pl/Zbrodnia Niemiecka w Warszawie 1944 r. (WYDAWNICTWO INSTYTUTU ZACHODNIEGO POZNAŃ)/sppw1944.org/pwpw.pl
 18
Czytaj także