KrajBiuro w MON pod lupą Najwyższej Izby Kontroli. Seria zarzutów

Biuro w MON pod lupą Najwyższej Izby Kontroli. Seria zarzutów

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej
Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej / Źródło: Centrum Operacyjne MON / Robert Suchy
Dodano 28
NIK krytykuje współpracę Ministerstwa Obrony Narodowej z organizacjami proobronnymi – informują "Rzeczpospolita" i RMF FM.

W najnowszym raporcie Najwyższa Izba Kontroli ma wątpliwości co do funkcjonowania Biura ds. Proobronnych MON. Zarzuty dotyczą m.in. finansowania organizacji paramilitarnych i ich udziału w ćwiczeniach wojskowych.

Kontrolerzy uważają m.in., że biuro, zamiast dbać o potrzeby MON dotyczące współpracy z organizacjami proobronnymi, dbało o potrzeby samych organizacji. NIK zarzuca tej komórce także niegospodarność, wskazując, że uczniowie klas wojskowych podczas szkoleń strzeleckich mieli do dyspozycji 10 razy więcej sztuk amunicji niż zawodowi żołnierze.

Biuru ds. Proobronnych MON wytknięto też włączenie organizacji proobronnych do ćwiczeń wojskowych Anakonda 16 i Dragon 17. Według ustaleń RMF FM miało do tego dojść bez podstawy prawnej, przy jednoczesnych zastrzeżeniach sojuszników z NATO.

Z kolei "Rzeczpospolita" publikuje stanowisko resortu kierowanego przez Mariusza Błaszczaka. Ministerstwo obrony uważa, że "kontrolerzy zgłosili uwagi dotyczące okoliczności i sposobu włączenia tych organizacji do ćwiczeń", natomiast w raporcie NIK nie ma stwierdzeń podważających sens funkcjonowania Biura ds. Proobronnych.

/ Źródło: Rzeczpospolita / RMF FM
/ dcy

Czytaj także

 28
 • Realista IP
  NIK może słusznie krytykować niewystarczające podstawy prawne - wymagające być może powstania lepszych przepisów. Natomiast wielkim nadużyciem i demagogią jest porównywanie ilości sztuk amunicji użytej na szkolenia między wojskiem i org proobronnymi. NIK zapomniał wspomnieć że org proobronne dostają starą amunicję 7,62x39 do karabinków Kalasznikowa która przedtem była utylizowana u "dobrze ustawionych" w cenie 5zl za jeden nabój. Czyli średnio każdy członek organizacji proobronnej zaoszczędził dla państwa co najmniej 1000 zł lub więcej. Żołnierze używają nowej amunicji 5,56 NATO która pasuje do ich broni i takiej amunicji nie dostają członkowie org proobrobnych. Propaganda wzorowana na dr Goebbelsie
  Dodaj odpowiedź 1 0
    Odpowiedzi: 0
  • brawo wy IP
   Macierewicz przerzucił pod Warszawę, gdzie nie ma dla nich garaży, ani warsztatów, ani narzędzi do obsługi. Teraz na zimę wojsko kupuje ... dla nich namioty.
   Zresztą w pobliżu nie ma  nawet żadnych poligonów dla ćwiczeń.

   8 grud­nia 2. Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu kon­traktu w spra­wie dostawy namio­tów tech­nicz­nych prze­zna­czo­nych dla czoł­gów pod­sta­wo­wych Leopard 2A4/A5 sta­cjo­nu­ją­cych w 1. Brygadzie Pancernej.

   Umowa została zawarta 5 grud­nia z firmą Rekord Hale Namiotowe Sp. z o.o. z Wrocławia, która za swoje usługi zażą­dała kwoty 2,7 mln zło­tych bez VAT i poko­nała w postę­po­wa­niu firmę Lubawa S.A.. Przetarg został ogło­szony w sierp­niu i miał pro­ce­durę pilną – 1. Brygada Pancerna nie posiada infra­struk­tury gara­żo­wej oraz żad­nej innej ochrony przed dzia­ła­niem warun­ków atmos­fe­rycz­nych dla użyt­ko­wa­nych czoł­gów. Namioty mają zostać dostar­czone w 43 dni kalen­da­rzo­wych od pod­pi­sa­nia umowy.

   Zapewnienie osło­nię­tych miejsc gara­żo­wa­nia jest ważne dla spraw­nego dzia­ła­nia elek­tro­niki pokła­do­wej, a także przy­go­to­wa­nia miej­sca do reali­za­cji prac obsłu­go­wych.
   https://t.co/w6UCkajypt
   Dodaj odpowiedź 3 0
     Odpowiedzi: 1
   • soldier IP
    Za dobrze pracowali. WOT ma dostawać dziurawe mundury i sprzęt najgorszego sortu. Plan NIKu jest taki żeby ludziom odechciewało się tam służyć. Ale to sabotaż.
    Dodaj odpowiedź 8 9
      Odpowiedzi: 0
    • RyśDk IP
     Uczniowie mieli widocznie 30 sztuk , a żołnierze 3szt. Ja na strzelnicy pykne swobodnie 100 szt, a nie jak te biedaki wojskowe pracujące od poniedziałku do piątku ,oszczędzające 2 mld $ na fort trampek
     Dodaj odpowiedź 11 4
       Odpowiedzi: 0
     • Zobaczycie IP
      PiS dba tylko o WOT bo to są bojówki które będą terroryzowały Polaków kiedy PiS nie będzie chciał oddać wladzy
      Dodaj odpowiedź 18 21
        Odpowiedzi: 0

      Czytaj także