"To pierwszy taki przypadek w historii". Gigantyczna nadwyżka budżetowa po listopadzie

"To pierwszy taki przypadek w historii". Gigantyczna nadwyżka budżetowa po listopadzie

Dodano: 223
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Pixabay
Ministerstwo Finansów zaprezentowało szacunkowe dane dot. wykonania budżetu w okresie od stycznia do listopada 2018 roku. Na koniec listopada odnotowano nadwyżkę w wysokości 11,06 mld zł.

W okresie styczeń-listopad 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 20,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu I-XI 2017 r. o 8,8%, tj. ok. 25,6 mld zł – informuje resort Teresy Czerwińskiej. Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z podatku VAT były wyższe o 7,6% r/r (tj. ok. 11,2 mld zł); dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,2% r/r (tj. ok. 3,3 mld zł); dochody z podatku PIT były wyższe o 13,9% r/r (tj. ok. 6,5 mld zł); dochody z podatku CIT były wyższe o 16,4% r/r (tj. ok. 4,5 mld zł).

twitter

Wysokie dochody z podatku PIT i CIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą. Ponadto wysokie dochody z podatku CIT związane są również z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych. W okresie styczeń – listopad 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 26,3 mld zł i było niższe o ok. 5,8 mld zł (tj. 18,0%) w stosunku do okresu styczeń – listopad 2017 r. Spowodowane jest to wpłatą z zysku z NBP w czerwcu 2017 r. w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w 2018 r. – wskazuje Ministerstwo Finansów.

Wykonanie wydatków budżetu państwa po listopadzie 2018 r. wyniosło 332,3 mld zł, tj. 83,7% planu. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. (325,7 mld zł) jest to wartość wyższa o 6,7 mld zł, natomiast analizując zaangażowanie wydatków w stosunku do planu jest ono na zbliżonym poziomie jak po listopadzie 2017 roku (tj. 84,6% planu).

+
 223
Czytaj także