Szepielewicze, początek potopu moskiewskiego

Szepielewicze, początek potopu moskiewskiego

Dodano: 
Bitwa pod Szepielewiczami
Bitwa pod Szepielewiczami Źródło: Wikimedia Commons
Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej I Szepielewicze nad rzeką Oslinką na dzisiejszej Białorusi, 65 km na północny wschód od Mohylewa, to miejsce klęski, od której zaczął się „moskiewski potop” Wielkiego Księstwa Litewskiego. W XIX w. były tutaj 91 chałup ruskich, pięć katolickich, 47 żydowskich, cerkiew i bożnica.

We wsi znajdowała się gorzelnia, a nad rzeczką młyn. Dziś to klasyczna kołchozowa osada, rozciągnięta wzdłuż kilku błotnistych uliczek. 24 sierpnia 1654 r. na terenie dzisiejszych Szepielewicz odbyła się bitwa, w której armia litewska pod wodzą hetmana wielkiego Janusza Radziwiłła poniosła klęskę w starciu z armią moskiewską Aleksego Trubeckiego. Klęska była początkiem

Artykuł został opublikowany w 40/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda
Czytaj także