ZHP spycha Boga z piedestału
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

ZHP spycha Boga z piedestału

Dodano: 6
ZHP
ZHP Źródło: Wikipedia / Krzysztof Franek/ CC BY-SA 3.0
NA PIERWSZY OGIEŃ | Jak zarządził 42. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego – przystępujący do ZHP będą mieli możliwość wyboru między już istniejącą rotą przysięgi a dodatkowym jej wariantem niezawierającym słowa „Bóg”.

Jak deklarują władze Związku: „Zmiana to wyjście naprzeciw osobom, które poszukują swojej drogi i często nie są gotowe na określenie wyznania”. Wersja przysięgi, która dotychczas obowiązywała, brzmiała: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/ posłuszną prawu harcerskiemu”. Alternatywna wersja brzmi: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce, stać na straży harcerskich zasad, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/ posłuszną prawu harcerskiego”.

Całość dostępna jest w 24/2022 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także