Zagadka grodu Sieciecha

Zagadka grodu Sieciecha

Dodano: 
Herb Sieciechowa na starej pieczęci miejskiej
Herb Sieciechowa na starej pieczęci miejskiej Źródło: Wikipedia / Hubert Śmietanka/ CC BY-SA 2.5
Sieciechów to miejscowość, którą mijamy po drodze z Kozienic do Dęblina, nie zdając sobie sprawy z jej burzliwych dziejów.

Powstały pod koniec XI w. jest być może jednym z pierwszych prywatnych grodów założonych przez możnowładców polskich. Już Gall Anonim opisuje go jako największy nad Wisłą pomiędzy Sandomierzem a Płockiem. Jego założycielem prawdopodobnie stał się Sieciech, postać barwna i awanturnicza, trzeci historycznie po Bezprymie i Masławie buntownik i warchoł, zapisany w annałach Polski. Sieciech był palatynem – odpowiednikiem kanclerza i hetmana księcia Władysława Hermana, który uzyskał wielki wpływ na słabego władcę, wpływ tym większy, że był kochankiem królowej – Judyty Marii. Stał na czele stronnictwa, które utworzył,

Artykuł został opublikowany w 31/2022 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda
Czytaj także