Transhumanizm

Transhumanizm

Dodano: 
Julian Huxley
Julian HuxleyŹródło:PAP / CAF
Z INNEJ PERSPEKTYWY I Określenie „transhumanizm” wywodzi się z ideologii, której pionierem był już kilkadziesiąt lat temu angielski biolog i zwolennik eugeniki Julian Huxley.

Myślicielowi temu przyświecała idea wykraczania poza naturalne ograniczenia człowieczeństwa. Choć Huxley nie pisał wprost o nieśmiertelności, to ostateczny cel owej „transgresji” można tak rozumieć. Tymczasem jednak człowiek winien, zdaniem transhumanistów, przybierać formy przejściowe (transitory human). Ostatnie 20 lat rozwoju nauki zachęciło transhumanistów do snucia daleko idących wizji.

Artykuł został opublikowany w 39/2022 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Wojciech Roszkowski
Czytaj także