80. rocznica powołania "Żegoty". "Członkowie elit połączyli wysiłki"

80. rocznica powołania "Żegoty". "Członkowie elit połączyli wysiłki"

Dodano: 15
Kwiaty pod tablicą upamiętniającą Radę Pomocy Żydom "Żegota"
Kwiaty pod tablicą upamiętniającą Radę Pomocy Żydom "Żegota" Źródło: Prezydent.pl
Kancelaria Prezydenta opublikowała list Andrzeja Dudy z okazji 80. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu na Kraj.

W niedzielę, 4 grudnia przypada 80. rocznica powołania Rady Pomocy Żydom "Żegota". W związku z tym, złożono kwiaty od prezydenta RP Andrzeja Dudy pod pamiątkową tablicą przy ulicy Żurawiej 24 w Warszawie, gdzie w latach 1942 – 1944 mieścił się tajny sekretariat Rady – poinformowano za pomocą oficjalnej strony internetowej Prezydent.pl.

Przesłanie głowy państwa

W opublikowanym przesłaniu Andrzej Duda przypomniał, że "działając w konspiracji, w imieniu Polskiego Państwa Podziemnego i władz Rzeczypospolitej na uchodźstwie", "Żegota" "tworzyła ramy instytucjonalne dla spontanicznej i oddolnej akcji ratowania Żydów, śmiertelnie zagrożonych przez Holocaust, który zgotowali im Niemcy".

"Rada skupiała reprezentantów całej konspiracyjnej sceny politycznej, od lewicy do prawicy. Członkowie polskich i żydowskich elit politycznych połączyli wysiłki, kierując się wspólnymi zasadami – solidarnością ze współobywatelami i bliźnimi oraz szacunkiem dla praw i godności ludzkiej. Motywowały ich różne wartości, oparte na chrześcijańskim miłosierdziu lub laickim humanitaryzmie. Zjednoczyły – sprzeciw wobec przerażającej zbrodni ludobójstwa i niezgoda na obojętność" – napisał prezydent w liście.

Rada Pomocy Żydom

Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom, działająca pod kryptonimem "Żegota", powstała 4 grudnia 1942 roku w wyniku przekształcenia Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom, założonego kilka miesięcy wcześniej. Celem Rady było niesienie wszechstronnej pomocy Żydom w czasie Holocaustu – zarówno w gettach, jak i poza nimi. Inicjatorką utworzenia organizacji była Zofia Kossak – jednocześnie autor nazwy.

"Żegota" była jedyną w okupowanej Europie, wspieraną przez państwo, instytucją powołaną w celu ratowania Żydów.

Źródło: Prezydent.pl
 15
Czytaj także