"Opozycja straszy wysokim długiem". Wiceminister odpowiada: Jeden z najniższych wskaźników

"Opozycja straszy wysokim długiem". Wiceminister odpowiada: Jeden z najniższych wskaźników

Dodano: 15
Pieniądze
Pieniądze Źródło: Adobe Stock
Mamy jeden z najniższych wskaźników zadłużenia wśród największych gospodarek UE – podkreślił wiceminister Andrzej Śliwka.

Dług publiczny Polski w relacji do Produktu Krajowego Brutto (PKB), według danych Eurostatu za trzeci kwartał 2022 roku, wyniósł 50,3 proc. To poziom zdecydowanie poniżej średniej unijnej, która wynosi 85,1 proc., jak i strefy euro, gdzie relacja dług publiczny / PKB to aż 92,9 proc.

Wśród 10 największych gospodarek Unii Europejskiej względny poziom zadłużenia Polski także jest stosunkowo niski. Nasz kraj zajmuje bowiem dopiero 7. miejsce w tym zestawieniu, licząc od państwa z najwyższym poziomem długu. Warto odnotować, że Holandia i Irlandia mają dług w relacji do PKB zaledwie o 1 pkt proc. niższy niż Polska.

Nasz kraj jest także w czołówce krajów członkowskich UE, które zmniejszają poziom zadłużenia względnego w najszybszym tempie po skokowym wzroście w 2020 i na początku 2021 roku, spowodowanym kosztami walki z ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa.

Wiceminister odpowiada opozycji

"Opozycja straszy wysokim długiem. (...) Mamy jeden z najniższych wskaźników zadłużenia wśród największych gospodarek UE. Od 2015 roku struktura zadłużenia zdecydowanie się poprawiła, a Polacy chętnie kupują obligacje" – napisał w czwartek na portalu społecznościowym Twitter wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka.

twitter

Wcześniej w komunikacie resort przekazał, że polskie zadłużenie poprawia się nie tylko jeżeli chodzi o jego wysokość, ale także strukturę. W tym kontekście sprawdza się, w jakiej walucie jest on nominowany oraz analizuje status nabywców skarbowych papierów wartościowych Wysoki poziom zadłużenia w walutach obcych zwiększa ekspozycję portfela długu Skarbu Państwa na ryzyko walutowe. Oznacza to, że w sytuacji niekorzystnych zmian kursowych (wzrostu ceny waluty zagranicznej wyrażonej w walucie krajowej) może dojść do znacznego wzrostu kosztów obsługi długu Skarbu Państwa.

Czytaj też:
Wiceminister finansów: Fiskus zwrócił 11 mld złotych Polakom
Czytaj też:
Kolejna podwyżka stóp procentowych? Niepokojący sygnał z RPP

Źródło: Twitter / Ministerstwo Aktywów Państwowych
 15
Czytaj także