Franciszek: Duch Święty wyzwala z niewoli lęku

Franciszek: Duch Święty wyzwala z niewoli lęku

Dodano: 
Papież Franciszek
Papież Franciszek Źródło:PAP/EPA / ETTORE FERRARI
Duch Święty wyzwala z niewoli lęku – stwierdził papież w rozważaniu przed modlitwą Regina Caeli w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Ojciec Święty, nawiązując do czytanego w niedzielę fragmentu Ewangelii (J 20, 19-23), przypomniał, że apostołowie po śmierci Jezusa zamknęli się w Wieczerniku z obawy przed Żydami. Wieczorem w dniu Paschy Jezus tchnął na nich, mówiąc: "Weźmijcie Ducha Świętego". Papież zaznaczył, że poprzez dar Ducha, Jezus pragnie uwolnić uczniów od lęku, który trzyma ich zamkniętych w domu, aby mogli wyjść i stać się świadkami i głosicielami Ewangelii. Przypomniał także, że my sami wiele razy zamykamy się w sobie, gdy w najtrudniejszych sytuacjach pozwalamy, by strach przejął nad nami kontrolę i przemówił "wielkim głosem". – Lęk blokuje, paraliżuje – zauważył Franciszek. I dodał, że jeśli uczynimy miejsce dla fałszywych lęków, "drzwi się zamykają: drzwi serca, społeczeństwa, a nawet drzwi Kościoła. Gdzie jest lęk, tam jest zamknięcie".

Papież wskazał też, że dzięki Duchowi Świętemu zostają pokonane lęki. Sprawia On bowiem, że "odczuwamy bliskość Boga, a tym samym Jego miłość przepędza lęk, oświetla drogę, pociesza, podtrzymuje w przeciwnościach". Ojciec Święty zachęcił, abyśmy w obliczu lęków i zamknięcia przyzywali Ducha Świętego dla nas, dla Kościoła i dla całego świata, tak aby "nowa Pięćdziesiątnica przepędziła lęki, które nas atakują i rozpaliła ogień Bożej miłości".

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego oznacza początek Kościoła. Duch Święty jest niezmiennie duszą Kościoła, ożywia go nadzieją, napełnia radością i przypomina o jego młodości. Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm – wspólnotę.

Zapowiedź posłania Ducha Bożego do świata pojawia się już w Starym Testamencie, szczególnie u proroka Izajasza, ale najpełniej wyraża ją Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy mówi do apostołów: "A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co Ja wam powiedziałem". Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele katolickim trwający 50 dni okres wielkanocny, który obejmuje czas od niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego (czyli już od Wigilii Paschalnej) do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

Źródło: KAI
Czytaj także