Helsińska Fundacja Praw Człowieka: Krok w kierunku obniżania standardów demokratycznych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka: Krok w kierunku obniżania standardów demokratycznych

Dodano: 26
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda Źródło: PAP / Marcin Bielecki
Helsińska Fundacja Praw Człowieka krytykuje ustawę zakładającą powołanie komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów w latach 2007-2022.
Zdaniem HFPC "podpisanie przez Prezydenta RP ustawy o Państwowej Komisji ds. badania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo wewnętrzne stanowi kolejny krok w kierunku obniżania standardów demokratycznych w Polsce oraz jest jaskrawym przykładem wykorzystywania instytucji państwa do partykularnych celów politycznych".

"Pragniemy przypomnieć, że w świetle Konstytucji jednym z podstawowych zadań Prezydenta jest 'czuwanie nad przestrzeganiem Konstytucji'. W sytuacji, w której powszechnie wyrażane są poważne wątpliwości co do konstytucyjności ustawy, znajdujących zresztą odbicie w deklaracji głowy państwa o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, Prezydent RP powinien powziąć działania zmierzające do niedopuszczenia do jej wejścia w życie" – wskazano w stanowisku.

Fundacja wskazuje, co powinien zrobić prezydent

"W tym celu powinien skorzystać z przysługujących mu kompetencji, a więc prawa weta lub wniosku do TK w trybie kontroli prewencyjnej, który umożliwiłby zbadanie konstytucyjności ustawy przed jej wejściem w życie. Tylko w ten sposób można byłoby bowiem zapobiec skutkom wejścia w życie niekonstytucyjnego aktu. Z tej perspektywy, skierowanie do TK ustawy w trybie kontroli następczej należy uznać za niewystarczające" – dodano. "W opinii przedstawionej w toku procesu legislacyjnego HFPC wskazywała, że prowadzenie postępowania przez Komisję będzie miało charakter stygmatyzujący i represyjny. HFPC zwraca uwagę, że uzasadnienie wprowadzenia Komisji nie zawiera przekonujących argumentów, które wskazywałyby konieczność powołania takiego organu" – ocenia organizacja.

Dodano, że "niezrozumiałe również pozostaje powołanie Komisji w sytuacji, gdy potencjalne sprawy objęte jej działalnością powinny być wyjaśniane w toku postępowania prowadzonego przez prokuraturę i odpowiednie służby".

Czytaj też:
Komisja i wpływy rosyjskie. Ziemkiewicz: Celem Konfederacja. Lisicki: Powrót plemiennej polaryzacji
Czytaj też:
Prof. Pyrć opuszcza gremium doradcze prezydenta

Źródło: TVN24
Czytaj także