Liberalizm Tuska w poszukiwaniu siły
  • Lech MażewskiAutor:Lech Mażewski

Liberalizm Tuska w poszukiwaniu siły

Dodano: 
Premier Donald Tusk
Premier Donald Tusk Źródło:PAP / Piotr Nowak
Jaki związek z realizowaną przez Donalda Tuska polityką ma liberalizm, do którego od połowy lat 80. zeszłego wieku się odwołuje? Gdzie szukał źródła siły dla urzeczywistnienia swoich liberalnych poglądów? Czy od 13 grudnia 2023 r. zachowywał się jak zawodowy polityk, jak zwykł ostatnio o sobie mawiać?

W 1983 r. rozpoczęto wydawanie w Gdańsku pisma „Przegląd Polityczny”, które wychodziło dość rzadko (zazwyczaj dwa razy do roku), a do 1989 r. ukazało się tylko 12 numerów. Wkrótce pismo skupiło środowisko opozycyjnych liberałów, tworzących nurt określany mianem gdańskich liberałów. Bez wątpienia głównym ideologiem tego środowiska okaże się Janusz Lewandowski, a Tusk będzie redaktorem naczelnym pisma oraz będzie formułować politykę tego środowiska.

W pierwszym numerze w tekście „Od redakcji” Tusk pisał, że liberalizm to predyspozycja osobowościowa, styl myślenia, zbiór zasad o charakterze głównie politycznym, w mniejszym zaś stopniu gospodarczym. Ze względu na mnogość ekonomicznych wersji liberalizmu wspólne mogą być jedynie ogólne zasady: uznanie dla inicjatywy indywidualnej, własności prywatnej, rynku, konkurencji oraz negacja skrajnego etatyzmu. Szczegółowe zastosowania zasad liberalizmu gospodarczego będą różne, zależne od systemu politycznego, inaczej będzie to wyglądało w demokracji parlamentarnej, inne zaś cechy będzie on posiadał w autorytarnej dyktaturze, co nakłada obowiązek stałego dbania o realizację idei wolności.

Artykuł został opublikowany w 9/2024 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także