Papież Franciszek znosi „przywilej forum” w Watykanie

Papież Franciszek znosi „przywilej forum” w Watykanie

Dodano: 8
Papież Franciszek
Papież Franciszek / Źródło: PAP/EPA / ANSA
Papież Franciszek zniósł starożytny zwyczaj, wedle którego biskupi mogą być sądzeni wyłącznie przez sąd duchowny.

Papież Franciszek wydał motu proprio, w myśl którego tzw. przywilej forum zostaje zniesiony w państwie Watykan. Stolica Apostolska była ostatnim miejscem, gdzie obowiązywało to panujące przez wieki prawo.

W myśl postanowień Soboru Watykańskiego II wydano w roku 1983 nowy kodeks prawa kanonicznego, faktycznie znoszący ten przywilej. Jednak w konkordatach z niektórymi państwami tradycja ta została podtrzymana.

Zwyczaj niepoddawania hierarchii kościelnej pod orzecznictwo sądów świeckich pochodził z V wieku, z czasów cesarza Justyniana i wynikał z przekonania o nadprzyrodzonym charakterze władzy Kościoła, z powodu którego tylko sąd biskupi mógł osądzać biskupów i kardynałów.

Dotychczas jedynym wyjątkiem od porzucenia tego prawa był Watykan. Papież tłumaczy swoją decyzję zapisami konstytucji soborowej Lumen gentium i kanonu 208 prawa kanonicznego, wprowadzającymi zasadę „równości” pomiędzy wiernymi świeckimi i duchowieństwem.

Sam przywilej forum wywodzi się z prawa rzymskiego (privilegium fori), a jego nazwa związana jest ze zwyczajem zasiadania trybunałów właśnie w przestrzeni forum. Prawo kanoniczne z roku 1917 stanowiło, że „we wszystkich przypadkach, zarówno cywilnych, jak i karnych, duchowni muszą być wzywani do stawienia się przed sędzią kościelnym, chyba że w określonych przypadkach inne rozwiązanie zostało słusznie zastosowane”.

Źródło: fsspx.news
+
 8
Czytaj także